3.6/14 QPWBFB607JBZZ

อะไหล่แอร์

     

ชื่อ              : แผงควบคุมคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ 3.6/14

ยี่ห้อ            : SHARP

รุ่น               : ใช้ได้หลายรุ่น

รายละเอียด  : พาท QPWBFB607JBZZ

ราคา          :   1,800  บาท  ค่าส่ง  100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AH-R10 รายละเอียด : พาทDSGY-F347JBKZ ราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ร...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมแอร์ 3.6/2 CONTROLLER BOARD ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AH-PA13 รายละเอียด : PART No. DSGY-E520JBKZ ราคา : 1,800 บา...

 • fbf786bf-b2d3-452d-ae0e-a0ec51de071e.jpg
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมแอร์ 3.6/3 PART NAME : CONTROL BOARD ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AH-PR10-GR , AH-PR10-GM รายละเอียด : PART No. DSGY-F345JBKZ ราคา ...

 • 3.6.4 แผงวงจรชาร์ป รุ่น AH-L10 , แผงแอร์ ,แผงวงจรแอร์.บอร์ดแอร์ ,แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ , อะไหล่แอร์ ,อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ,ศูนย์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ,มอเตอร์แอร์ , ศูนย์รวมอะไหล่แอร์ , แผงวงจรแอร์ , ซ่อมเครื่องปรับอากาศ , ซ่อมแอร์ , ซ่อมแอร์ LG ,
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมแอร์ 3.6/4 CONTROL BOARD ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AH-L10 , AH-L13 รายละเอียด : พาทDSGY-E844JBKZ ราคา : 1900 บาท ค่าสง100 ...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมคอยล์เย็น 3.6/5 CONTROL BOARD UNIT ยี่ห้อ : SHARP รุ...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมแอร์ 3.6/6 CONTROL BOARD ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AH-PR13 , AH-PR13-GM รายละเอียด : DSGY-F346JBKZ ( DSGY-F333JBKZ พาทแทน) ราคา ...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , แผงวงจรเครื่องปรับอากาศ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซ็นเซอร์แอร์ , อะไหล่แอร์ , อะไหล่เครื่องปรับอากาศ , ซ่อมแอร์ , ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ
  อะไหล่ตู้เย็น ชื่อ : แผงแอร์ 3.6/7 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : QPWBFB697ZZ DSGY-F109JBKZ ราคา : XXXX บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุดรเครื่อง...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , แผงวงจรเครื่องปรับอากาศ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซ็นเซอร์แอร์ , อะไหล่แอร์ , อะไหล่เครื่องปรับอากาศ , ซ่อมแอร์ , ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมแอร์ 3.6/8 CONTROL BOARD UNIT ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AH-PR18 , AH-PR24, รายละเอียด : พาท DSGY-E869JBKZ ราคา : 1,800 บาท ค...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , แผงวงจรเครื่องปรับอากาศ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซ็นเซอร์แอร์ , อะไหล่แอร์ , อะไหล่เครื่องปรับอากาศ , ซ่อมแอร์ , ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมแอร์ 3.6/9 CONTROL BOARD UNIT ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AH-PRX11 รายละเอียด : พาท DSGY-E918JBKZ ราคา : XXXX บาท สนใจสั่งซื้อได...

 • แผงวงจรเครื่องปรับอากาศ , อะไหล่แอร์ , อะไหล่แอร์ชาร์ป , ศูนย์รวมอะไหล่ชาร์ป
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : เมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3.6/10 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : AU-PCX10 รายละเอียด : PART No. ราคา : 5,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่...

 • แผงวงจรเครื่องปรับอากาศ , อะไหล่แอร์ , อะไหล่แอร์ชาร์ป , ศูนย์รวมอะไหล่ชาร์ป
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชื่อ : เมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3.6/11ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : QPWVFB592JBZZ/DPWBFA465JBKZราคา : 2,800 บาท ค่าส่ง ...

 • แผง ชาร์ป DPWB484JBKZ.jpg
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : เมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3.6/12 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : PART No.DB484JBKZPW/QPWBFB580JBZZ ราคา : 3,200 บาท ค...

 • DPWBFA522JBKZ QPWBFB555JBZZ , อะไหล่แอร์ , ศูนย์รวมอะไหล่แอร์
  อะุไหล่แอร์ชื่อ : เมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3.6/13ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทDPWBFA522JBKZ/QPWBFB555JBZZราคา : 3,800 บาท ค่าส่...

 • DPWBFA465JBKZ , อะไหล่แอร์ , อะไหล่แอร์ชาร์ป , แผงวงจรแอร์ , PCB ,ศูนย์รวมอะไหล่แอร์
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ 3.6/15 ยี่ห้อ : SHARP ตัวรับสัญณาณ หมายเลย 2/14.4 รุ่น :ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทDPWBFA465JBKZ ราคา ...

 • DPWBFA488JB , อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
  …อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ 3.6/16 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น :ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทDPWBFA488JB ราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บา...

 • DSGYE085JBKZ , อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ 3.6/17 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น :ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทDSGYE085JBKZ/QPWBF674JBZ...

 • DPWBFA465JBKZ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุดรเครื่องเย็
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : แผงควบคุมคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ 3.6/18 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น :ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทDPWBFA465JBKZ/QPWBFB592J...

 • QPWBF555JBZZ , แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุดรเครื่องเย
  อะุไหล่แอร์ชื่อ : เมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3.6/19ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทDPWBFA527JBKZ/QPWBFB555JBZZราคา : 3,800 บาท ค่าส่ง 100 ...

 • QPWBFB674JBZZ , แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุดรเครื่องเ
  อะุไหล่แอร์ ชื่อ : เมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3.6/20 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทQPWBFB674JBZZ / DSGY-E085JBKZ ราคา ...

 • QPWBF577JBZZ , แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุดรเครื่องเย
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : เมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3.6/21 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาทDPWBFA598JBKZ / QPWBFB577JBZZ ราคา ...

 • A427-3.jpg
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชื่อ : แผงแอร์ 3.6/22ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด :QPWBFA427CBZZราคา : 2,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจ...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ : แผงแอร์ 3.6/23ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด :QPWBFCB571JBZZ / DPWBFA205JBKZราคา : 1,900 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชื่อ : แผงแอร์ 3.6/24ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด :DSGY-F333JBKZ / QPWBFB793JBZZราคา : 1,900 บาท ค่าส่ง 100 ...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ : แผงแอร์ 3.6/25ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด :DSGY-F348JBKZ / QPWBFB793JBZZราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บา...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ : แผงแอร์ 3.6/26ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด :DSGY-C622JBKZ / QPWBFB674JBZZราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชื่อ : แผงแอร์ 3.6/27ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด :DSGY-E050JBKZ / DSGY-E919JBKZราคา : 1,900 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ : แผงแอร์ 3.6/28ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : QPWBFB700JBZZ/ DSGY-F135JBKZราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ : แผงแอร์ 3.6/29ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : QPWBFB660JBZZ / DSGY-E536JBKZราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท(ราคาขายส่...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์ แผงควบคุมแอร์ SHARPสนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุด
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ : แผงแอร์ 3.6/30ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : QPWBFB660JBZZ / DSGY-E318JBKZราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท(ราคาขายส่...

 • แผงคอยเย็นรุ่น AH-PF13.jpg
  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ : แผงแอร์ 3.6/31ยี่ห้อ : SHARPรุ่น :AH-PF13รายละเอียด : QPWBFB793JBZZราคา : 2600 บาท ค่าส่ง 100 บาท(ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)(บริษัทขอสง...
Visitors: 1,300,422