45 THERMO DIAL


สนใจสั่งซื้อได้ที่

บ.อุดรเครื่องเย็น โทร 042-204-471 ,322959 ,211-017-18 , 086-6309535  LINE : @ud123 

www.udorncooling.com หรือ www.อุดรเครื่องเย็น.com

 

การสั่งซื้ออะไหล่แต่ละครั้งกรุณาแจ้งยี่ห้อและรุ่นของเครื่องด้วยค่ะ

ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:


  • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
    อะไหล่ตู้เย็น ชื่อ : ลูกบิดเทอร์โม 45/1 THERMO DIAL ยี่ห้อ : MITSUBISHI รุ่น : MR-18DA รายละเอียด : พาท KIET02942 ราคา : 50 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาข...

  • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
    อะไหล่ตู้เย็นชื่อ : ลูกบิดเทอร์โม 45/2 THERMO DIAL ASSYยี่ห้อ : MITSUBISHIรุ่น : MR-14/17Uรายละเอียด : พาท KIEH11942ราคา : XXX บาท ค่าส่ง XXX บาท (ราคา...
Visitors: 1,274,898