38/104 แผงควบคุมเครื่องซักผ้า HITACHI พาท PTSF-220XWV*004

 

อะไหล่เครื่องซักผ้า

 

ชื่อ             : แผงควบคุมเครื่องซักผ้า 38/104

                   CONTROLLER (A239A)

ยี่ห้อ           : HITACHI

รุ่น              : SF-200XWV , SF-220XWV

รายละเอียด : พาท PTSF-200XWV*039 (เลิกผลิต) 

                            PTSF-200XWV*013 (เลิกผลิต)

                            PTSF-220XWV*004

ราคา          :  1,900 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ที่ รุ่น
1 SF-200XWVVisitors: 1,841,914