51 คอยล์เย็นตู้แช่

 

รูปที่ 1  51. คอลย์

รายละเอียด   4 x 12 x 4R (เงิน)

ขนาด    32 x 10 x 9 cm.

ราคา     2,100  บาท ค่าส่ง 150 บาท

 

 

 

รูปที่ 2  51.1  คอล์ยเย็น

รายละเอียด  4 x 12 x 5R

ขนาด    30 x10  x  9 cm.

ราคา     2,100  บาท ค่าสง 150 บาท  

 

รูปที่ 3  51.2  คอล์ยเย็น 

รายละเอียด  5 x 12 x 4R 

ขนาด    30 x 13 x  9 cm. 

ราคา     2,100  บาท ค่าสง 150 บาท  

 

 

รูปที่ 4  51.3  คอล์ยเย็น

รายละเอียด  4 x 15 x 4R

ขนาด    37 x10  x  9 cm.

ราคา     2,100  บาท ค่าสง 150 บาท 

 

รูปที่ 5  51.4  คอล์ยเย็น

รายละเอียด  6 x 16 x 4R

ขนาด    41 x 15.5  x  9 cm.

ราคา     2,100  บาท ค่าสง 150 บาท 

 

 

 

รูปที่ 6  51.5  คอล์ยเย็น

 

รายละเอียด  4 x 24 x 4R

 

ขนาด    59 x 10  x  9 cm.

 

ราคา     2,100  บาท ค่าสง 150 บาท 

 

  

รูปที่ 7  51.6  คอล์ยเย็น  

รายละเอียด  4 x 24 x 5R  

ขนาด    59 x 11  x  10 cm.  

ราคา     2,400  บาท ค่าสง 150 บาท

 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

 

 

Visitors: 1,823,024