เลขที่บัญชีชำระค่าสินค้าและบริการ

รายละเอียดการสั่งซื้อ   

             - หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กรอกรายละเอียดหลังจากกดปุ่มสั่งซื้อเพื่อส่งข้อมูลแจ้งรายการสั่งซื้อให้พนักงานทราบ ดังรูป 

                                                        

            - ชำระเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท มีดังนี้

            - หลังจากที่ลูกค้าได้โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทแล้ว ให้แจ้งหลักฐานการโอน เช่น สลิป หรือเอกสารใบเสร็จ พร้อมชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน ดังรูป

 

    *หมายเหตุ บริษัทจะไม่มีการรับจองสินค้าไว้ให้ ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 981,469