1 แกนถัง ระบบ 1 ถัง กับ ระบบ 2 ถัง

  

 แกนซัก เครื่องซักผ้าระบบ 2 ถัง

รูปที่ 1 แกนซัก PANASONIC รุ่น NA-W951N , NA-W1053N

                   แกนซักเครื่องซักผ้าระบบ 2 ถัง

ราคา          :   690  บาท  ค่าส่ง  100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 2 แกนซัก โตช้บ้า VH9900, VH5500 แกนเหลี่ยม

รหัส วว*1*2*310030

                              แกนซัก โตช้บ้า VH9900 แกนเหลี่ยน

   รูปที่ 3 แกนซัก EVE351 ซัมซุง แกนเหลี่ยม

รหัส วว*1*3*310002                   

                  แกนซัก EVE351 ซัมซุง แกนเหลี่ยม   

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 4 แกนซัก SANYO,SINGER รุ่น 95 L แกน 11 ฟัน

               แกนซัก SANYO,SINGER รุ่น 95 L แกน 11 ฟัน

 รูปที่ 5 แกนซัก LG 10 KG รุ่น WP-1350 , WP-1650 แกน 11 ฟัน

                  แกนซัก LG 10 KG รุ่น WP-1350 แกน 11 ฟัน

รูปที่ 6 แกนซัก ฮิตาชิ รุ่น PS-100,PS-105DSJ,PS-110LJ แกน 11 ฟัน พาทนี้ใช้ได้ 13 รุ่น

รายละเอียด :  PART No. PTPS-110LJ*008        

                 แกนซัก ฮิตาชิ รุ่น PS-100 แกน 11 ฟัน.png

ราคา           : 690 บาท ค่าส่ง  100 บาท(ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

ที่ รุ่น
1 PS-110FS
2 PS-110FSJ
3 PS-105LSJ
4 PS-115LSJ
5 PS-100LJ
6 PS-100JSJ
7 PS-110JS
8 PS-110JSJ
9 PS-90DS
10 PS-105DSJ
11 PS-110LJ
12 PS-100LJ B
13 PS-120LJ

 รูปที่ 7 แกนซัก HITACHI รุ่น PS-81B ตูดเหล็ก แกนเหลี่ยม

                 แกนซัก รุ่น 70AL ตูดเหล็ก แกนเหลี่ย

 ชื่อ                :  แกนถังซัก

PART NAME :  GEAR CASE ASS'Y

ยี่ห้อ              : HITACHI

รุ่น                 :  PS-81B

รายละเอียด    :  ตูดเหล็ก แกนเหลี่ยม

ราคา             :   1,300 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

 รูปที่ 8 แกนซัก ชาร์ป รุ่นES-50 W แกน 10 ฟัน.

                 แกนซัก ชาร์ป รุ่นES-50 W แกน 10 ฟัน. 

รูปที่ 9 แกนซัก PAL EVE EMMA KIA HIER. แกน 10 ฟัน คอยาว              

                 แกนซัก PAL EVE EMMA KIA HIER. แกน 10 ฟัน คอยาว

รูปที่ 10 แกนซัก PAL TURBORA แกนเหลี่ยม คอยาว

                  แกนซัก PAL TURBORA แกนเหลี่ยม คอยาว

 รูปที่ 11 แกนซัก ซัมซุง ซิงเกอร์ รุ่น W 3500 แกน 11 ฟัน

                 แกนซัก ซัมซุง ซิงเกอร์ รุ่น W 3500 แกน 11 ฟัน

 รูปที่ 12 แกนซัก PAL KIA 8 KG แกน 11 ฟัน

                  แกนซัก PAL KIA 8 KG แกน 11 ฟัน

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 13 แกน PAL 10 KG แกน 10 ฟัน.

                  แกนซัก TANIN แกนเหลี่ยม คอ  30 MM

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 14 แกนซัก TANIN แกนเหลี่ยม คอ  30 MM

              แกนซัก SANYO 15 KG รุ่น SWP - 1500T แกน 11 ฟัน

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 15 แกนซัก LG รุ่น SWP - 1500T แกน 11 ฟัน

          แกน LG แกนตรง 11 ฟัน

 ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 16 แกนซัก SAMSUNG รุ่น WT12S3  แกน 11 ฟัน / 7-11 KG.

          แกน ซัมซุง รุ่น SL-100 แกน 11 ฟัน

รูปที่ 17 แกนซักทั่วไป  รุ่น: -    แกน 10 ฟัน 

         

รูปที่ 18 แกน SHARP รุ่น ES-70 แกน 10 ฟัน

             

 ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 19 แกน PAL,EVE รุ่น:  -    แกน 11 ฟัน 

                

รูปที่ 20 แกน PAL,EVE รุ่น:  -    แกน 10 ฟัน              

              

ราคา          :   690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                  สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 


  • 147300.jpg
    อะไหล่เครื่องซักผ้า ชื่อ : DIRACT DRIVE ASSY ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น :SF-140MV รายละเอียด : PART No. PTSF-120MV*003 ราคา : 6,100 บาท ค่าส่...
Visitors: 1,831,496