1 แกนถัง ระบบ 1 ถัง กับ ระบบ 2 ถัง

  

 แกนซัก เครื่องซักผ้าระบบ 2 ถัง

รูปที่ 1 แกนซัก PANASONIC รุ่น NA-W951N , NA-W1053N

                   แกนซักเครื่องซักผ้าระบบ 2 ถัง

ราคา          :   690  บาท  ค่าส่ง  100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 2 แกนซัก โตช้บ้า VH9900, VH5500 แกนเหลี่ยม

รหัส วว*1*2*310030

                              แกนซัก โตช้บ้า VH9900 แกนเหลี่ยน

   รูปที่ 3 แกนซัก EVE351 ซัมซุง แกนเหลี่ยม

รหัส วว*1*3*310002                   

                  แกนซัก EVE351 ซัมซุง แกนเหลี่ยม   

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 4 แกนซัก SANYO,SINGER รุ่น 95 L แกน 11 ฟัน

               แกนซัก SANYO,SINGER รุ่น 95 L แกน 11 ฟัน

 รูปที่ 5 แกนซัก LG 10 KG รุ่น WP-1350 , WP-1650 แกน 11 ฟัน

                  แกนซัก LG 10 KG รุ่น WP-1350 แกน 11 ฟัน

รูปที่ 6 แกนซัก ฮิตาชิ รุ่น PS-100,PS-105DSJ,PS-110LJ แกน 11 ฟัน

รายละเอียด :  PART No. PTPS-110LJ*008        

                แกนซัก ฮิตาชิ รุ่น PS-100 แกน 11 ฟัน.png

ราคา           : 690 บาท ค่าส่ง  100 บาท(ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)

 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

 รูปที่ 7 แกนซัก HITACHI รุ่น PS-81B ตูดเหล็ก แกนเหลี่ยม

                 แกนซัก รุ่น 70AL ตูดเหล็ก แกนเหลี่ย

 ชื่อ                :  แกนถังซัก

PART NAME :  GEAR CASE ASS'Y

ยี่ห้อ              : HITACHI

รุ่น                 :  PS-81B

รายละเอียด    :  ตูดเหล็ก แกนเหลี่ยม

ราคา             :   1,300 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

 รูปที่ 8 แกนซัก ชาร์ป รุ่นES-50 W แกน 10 ฟัน.

                 แกนซัก ชาร์ป รุ่นES-50 W แกน 10 ฟัน. 

รูปที่ 9 แกนซัก PAL EVE EMMA KIA HIER. แกน 10 ฟัน คอยาว              

                 แกนซัก PAL EVE EMMA KIA HIER. แกน 10 ฟัน คอยาว

รูปที่ 10 แกนซัก PAL TURBORA แกนเหลี่ยม คอยาว

                  แกนซัก PAL TURBORA แกนเหลี่ยม คอยาว

 รูปที่ 11 แกนซัก ซัมซุง ซิงเกอร์ รุ่น W 3500 แกน 11 ฟัน

                 แกนซัก ซัมซุง ซิงเกอร์ รุ่น W 3500 แกน 11 ฟัน

 รูปที่ 12 แกนซัก PAL KIA 8 KG แกน 11 ฟัน

                  แกนซัก PAL KIA 8 KG แกน 11 ฟัน

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 13 แกน PAL 10 KG แกน 10 ฟัน.

                  แกนซัก TANIN แกนเหลี่ยม คอ 30 MM

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 14 แกนซัก TANIN แกนเหลี่ยม คอ  30 MM

              แกนซัก SANYO 15 KG รุ่น SWP - 1500T แกน 11 ฟัน

ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 15 แกนซัก LG รุ่น SWP - 1500T แกน 11 ฟัน

          แกน LG แกนตรง 11 ฟัน

 ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 16 แกนซัก SAMSUNG รุ่น WT12S3  แกน 11 ฟัน / 7-11 KG.

          แกน ซัมซุง รุ่น SL-100 แกน 11 ฟัน

รูปที่ 17 แกนซักทั่วไป  รุ่น: -    แกน 10 ฟัน 

         

รูปที่ 18 แกน SHARP รุ่น ES-70 แกน 10 ฟัน

             

 ราคา          :  690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปที่ 19 แกน PAL,EVE รุ่น:  -    แกน 11 ฟัน 

                

รูปที่ 20 แกน PAL,EVE รุ่น:  -    แกน 10 ฟัน              

              

ราคา          :   690 บาท  ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 


 • แกนเหล็ก64.jpeg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักผ้าเหล็ก 1/24 ยี่ห้อ : LG รุ่น :WF-T1277TD,WF-T1176TD รายละเอียด : เครื่องซักผ้า 7.5 - 12 กก. แกน 11 ฟัน ราคา : 2,700 บาท ค่าส่ง 200 บาท (...

 • แกนซักเครื่องถังเดียว-คอมแกนสั้น.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้าฝาบน 1/25 ยี่ห้อ : LG รุ่น :WF-T1135TD รายละเอียด : พาท4265EY1003Aแกนสวมใบพัด 11 ฟัน คอแกนสั้น เส้นผ่าศูนย์กลางคอแกน 2.3 cm....

 • แกนซักเครื่องถังเดียว.png
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนถังซักเครื่องซักผ้าฝาบน (1/26) PART NAME : ASSY CLUTCH ยี่ห้อ : SAMSUNG รุ่น : WA95W9 (WA95W9PEC/XST) , WA80U3 (WA80U3DEC/XS...

 • 27.แผ่นเหล็กยึดแกนซักและมอเตอร์.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แผ่นเหล็กยึดแกนซักและมอเตอร์ 1/27 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : XXX ราคา : XXXX บาท/ชิ้น

 • แกนถังซัก2.png
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้าฝาบน 1/29 PART NAME :CLUTCH ASS^Y (610HJ) ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-120JJS รายละเอียด : PART No. PTSF-120HJ*008 ราคา : 3,290 บาท ค...

 • แกนถังซัก12.png
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/30 PART NAME : CLUTCH ASSY 2 ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-115EJ , SF-120GJ ขนาด 12.0 KG. รายละเอียด : PART No. PTSF-115EJ*010แกน 11 ฟัน เค...

 • แกนถังซัก26.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : HITACHI, SHARP 1/31 รุ่น : PS-94TH, ES-36FA รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-สี่เหลี่ยม ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว...

 • แกนถังซัก13.png
  อะไหล่แท้ รุ่น : SF-2180X, SF-T750X 1/32 ยี้ห้อ : HITACHI รายละเอียด : PART No. SAF-1000X*906 ราคา : (สินค้าเลิกผลิต)

 • แกนถังซัก1.png
  อะไหล่แท้ รุ่น : DIRECT DRIVE 1/33 ยี่ห้อ : PANASONIC, TOSHIBA รายละเอียด : XXX ราคา : xxxx บาท

 • 34.แกนซัก TOSHIBA รุ่น AW-8500ST.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนถังซักเครื่องซักผ้า 1/34 ยี่ห้อ :TOSHIBA รุ่น : AW-8300ST,AW-8500ST รายยละเอียด : PART No.42T51005 แกน 11 ฟัน ราคา : XXXX บาท

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้า ชื่อ : แกนถังซักเหล็กเครื่องซักผ้า 1/35 ยี่ห้อ : TOSHIBA รุ่น : AW-8990ST , AW-9000ST , AW-9001ST, AW-9765ST ,AW-1190AT ราย...

 • แกนถังซัก19.png
  อะไหล่แท้ รุ่น : VH368 1/36 ยี้ห้อ : TOSHIBA รายละเอียด : แกนบน-วงรี, แกนล่าง-กลม 10 mm ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ) (บริษัทขอสง...

 • แกนถังซัก20.png
  อะไหล่แท้ รุ่น : VH61P, VH62P 1/37 รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-เฟืองมีปลายเกลียวน๊อตตัวผู้ ยี้ห้อ : TOSHIBA ราคา : xxx บาท

 • แกนถังซัก6.png
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนถังแบบเหล็ก 1/38 ยี่ห้อ :PANASONIC,NATIONAL รุ่น : NA-F120ER,NA-F60GT รายละเอียด : 12 กก. แกน 11 ฟัน ราคา : (สินค้าเลิกผลิต)

 • แกนถังซัก21.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : NATIONAL 1/39 รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนบน-วงรี, แกนล่าง-กลม 12 mm ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)(บริษัทขอสงวนสิท...

 • แกนถังซัก22.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : PANASONIC, NATIONAL 1/40 รุ่น : NA-W450N,W550N รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-สี่เหลี่ยม ราคา : xxx บาท

 • แกนถังซัก23.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : NATIONAL รุ่น : NA-W29A,NA-470 รายละเอียด : แกนบน-วงรี, แกนล่าง-กลม 10 mm ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)(บริษัทข...

 • แกนถังซัก28.png
  อะไหล่แท้ ยี่ห้อ : PANASONIC, NATIONAL 1/42 รุ่น : NA-W450X, W550X รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-สี่เหลี่ยม ราคา : xxx บาท

 • แกนซัก431.jpg
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : PANASONIC, NATIONAL 1/43รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนบน-วงรี, แกนล่าง-สี่เหลี่ยม ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)(...

 • แกนถังซัก7.png
  อะไหล่แท้ แกน 11T 1/44 ยี้ห้อ : DAEWOO,DISTAR,PAL รุ่น : XXX รายละเอียด : XXX ราคา : xxxx บาท

 • แกนถังซัก30.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : DAEWOO, DISTAR 1/45 รุ่น : DW5014,5024,5034 รายละเอียด : แกนบน-11 ฟัน, แกนล่าง-วงรี มีรูน๊อตร้อยด้านข้าง ราคา : xxx บาท

 • แกนถังซัก31.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : DAEWOO,DISTAR 1/46 รุ่น : DW2500,3610,5100 รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-วงรี มีรูน๊อตร้อยด้านข้าง ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท ...

 • แกนถังซัก32.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : DAEWOO,DISTAR 1/47 รุ่น : DW2500,3610 รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-สี่เหลี่ยม ราคา : xxx บาท

 • แกนถังซัก10.png
  อะไหล่แท้ เป็นแกนซัก ชาร์ป รุ่น ES-C60A 1/48 รุ่น : ES-C60A,F66,S70,S71,S72 ยี้ห้อ : SHARP รายละเอียด : XXX ราคา : XXX บาท (เลิกผลิต)

 • แกนถังซัก25.png
  อะไหล่แท้ รุ่น : ES-23FA,23FB,28FB,28FC 1/49 ยี้ห้อ : SHARP รายละเอียด : แกนบน-วงรี, แกนล่าง-กลม 10 mm ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)(บร...

 • sj.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนถังซักเครื่องซักผ้า PART NAME :ASSY CLUTCH;W3050 F700,10T,13KG ยี่ห้อ : SAMSUNG รุ่น : WA13P9 (WA13P9PEC/XST) , WA13F7S5QW...

 • แกนถังซัก18.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : SAMSUNG 1/51 รุ่น : SW458,SW558 รายละเอียด : แกนบน-วงรี, แกนล่าง-กลม 10 mm ราคา : XXX บาท

 • แกนถังซัก3.png
  อะไหล่แท้จากโรงงาน ขนาด 6 กก. คอแกนสั้น ยี่ห้อ : LG, GOLDSTAR 1/52 รุ่น : XXX รายละเอียด : XXX ราคา : XXXX บาท

 • แกนถังซัก14.png
  อะไหล่แท้ ยี่ห้อ : EVE 1/53 รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยมยาว, แกนล่าง-วงรี มีรูน็อตร้อยด้านข้าง ราคา : xxx บาท

 • แกนถังซัก8.png
  อะไหล่แท้ รุ่น : PW313A ,แกนสี่เหลี่ยม 1/54 ยี้ห้อ : EVE, PEACOCK รายละเอียด : ราคา : XXXX บาท

 • แกนถังซัก17.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : TURBORA 1/55 รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-วงรี มีรูน็อตร้อยด้านข้าง ราคา : XXX บาท

 • แกนถังซัก15.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : PAL 1/56 รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนบน-11ฟัน, แกนล่าง-วงรี มีรูน็อตร้อยด้านข้าง ราคา : XXX บาท

 • แกนถังซัก27.png
  อะไหล่แท้ รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-วงรี มีรูน๊อตร้อยด้านข้าง 1/57 ยี้ห้อ : PAL, KIA ราคา : XXX บาท

 • แกนถังซัก24.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ : MITSUBISHI , SINGER 1/58 รุ่น : CW225,293 รายละเอียด : แกนบน-สี่เหลี่ยม, แกนล่าง-กลม 10 mm ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค...

 • original-1368262819405.png
  อะไหล่แท้ การสั่งซื้ออะไหล่แต่ละครั้งกรุณาแจ้งยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ชื่อ : แกนเครื่องซักผ้า 2 ถัง 1/59 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนใบพัดสี่เ...

 • แกนถังปั่นแห้ง1.png
  อะไหล่แท้ ยี้ห้อ :SANYO,SINGER,WHIRPOOL 1/60 รุ่น : XXX รายละเอียด : XXX ราคา : XXX บาท

 • 2013-04-27 11.22.41.jpg
  อะไหล่แท้ เฟืองซัก 11 ฟัน 1/61 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : XXX ราคา : XXX บาท

 • แกนซัก ซัมโย.jpg
  แกนซัก ซันโย ของแท้จากโรงงาน ยี่ห้อ : SANYO 1/62 รุ่น : XXX รายละเอียด : XXX ราคา : XXX บาท

 • แกนเหล็ก63.jpeg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักผ้าเหล็ก 1/63 ยี่ห้อ : Panasonic รุ่น : NA-F130H2 รายละเอียด : เครื่องซักผ้า 7 กก.,ขนาด 13 กก. แกน 11 ฟัน ราคา : xxxx บาท

 • 64.แกนซักเหล็ก HITACHI รุ่น SF-110LJ.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเหล็กเครื่องซักผ้าฝาบน 1/64 PART NAME :CLUTCH ASS'Y (640) ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-110LJ , SF-140SS รายละเอียด : PART No. PTSF-110LJS*006 ราคา ...

 • แกนเหล็ก65.jpeg
  อะไหล่ ชื่อ : แกนซักผ้าเหล็ก 1/65 ยี่ห้อ : Samsung รุ่น :WA90F5S5QW , WA95B3 รุ่นเครื่อง : DC97-00663D , DC97-014818L รายละเอียด : เครื่องซักผ้า 7.5 - ...

 • แกนเหล็ก66.jpeg
  อะไหล่แท้ชื่อ : แกนซักผ้าเหล็ก 1/66ยี่ห้อ : LGรุ่น : XXXรายละเอียด : เครื่องซักผ้า 5.5 - 7 กก. แกนสี่เหลี่ยมราคา : xxxx บาท

 • แกน67.jpeg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักผ้าเหล็ก 1/67 ยี่ห้อ : Samsung รุ่น : XXX รายละเอียด : รุ่นใหญ่ คอสั้น แกน 11 ฟัน ราคา : xxxx บาท

 • 68 แกนซัก 2 ถัง.jpeg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนถังซัก 1/68 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนบนวงรี แกนล่างวงกลม ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในก...

 • PTSF-80EJ-009.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/69 PART NAME :CLUTCH ASS Y (M) ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-75F รายละเอียด : PART No.PTSF-80EJ*009 ราคา : (สินค้าเลิกผลิต)

 • แกนซัก70.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักระบบ 2 ถัง 1/70 ยี่ห้อ : xxx รุ่น : xxx รายละเอียด : XXX ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ...

 • บลู๊มสวมแกน.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : บลู๊ทสวมแกนถังซัก 1/71 ยี่ห้อ : UNIVERSAL รุ่น : XXX รายละเอียด : แกนเฟือง 11 ฟัน ราคา : (สินค้าเลิกผลิต)

 • บลู๊ทสวมแกน72.jpg
  อะไหล่แท้เครื่องซักผ้า ชื่อ : บลู๊ทสวมแกนถังซัก 1/72 ยี่ห้อ : TOSHIBA รุ่น : XXX รายละเอียด : แกน 11 ฟัน ราคา : (สินค้าเลิกผลิต)

 • แกนซักeve73.jpeg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/73 ยี่ห้อ : EVE รุ่น : WA-60T รายละเอียด : แกน 11 ฟันเฟือง ราคา : XXXX บาท

 • LINEcamera_share_2014-11-21-13-34-20.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนถังซักเครื่องซักผ้า 1/74 PART NAME :CLUTCH ASS'Y (670) ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-160KJ , SF-160JJS , SF-140KJS , SF...

 • แกนซัก LG คอใหญ่.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเหล็ก 1/75 ยี่ห้อ : LG รุ่น : WF-T1022TH รายละเอียด : เป็นแกนซักคอแกนใหญ่กว่าทั่วไป ราคา : XXXX บาท

 • แกนเหล็ก 80J.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเหล็กเครื่องซักผ้า 1/76 PART NAME :CLUTCH ASS'Y (590) ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น :SF-80K , SF-80KJ ,SF-90KJ,SF-90KJS , SF-...

 • แกนซัก TOSHIBA รุ่น AW-SD140ST.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนถังซักระบบ INVERTER 1/77 ยี่ห้อ : TOSHIBA รุ่น : AW-SD140ST , AW-SD160ST รายละเอียด : PART No. 42T51019 ราคา : 2300 บาท ค่าส่ง 200 บาท

 • แกนพานา-ขนาด-6-กก-รุ่น-NA-F60GT.jpg
  อะไหล่แท้ แกนพานา ขนาด 6 กก รุ่น NA-F60GT จะมี 2 แบบ 1/78 1. คอสั้น +คอใหญ่ ด้านซ้าย 2. คอยาว +คอเล็ก

 • 81.แผ่นเหล็กยึดแกนซักและมอเตอร์.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แผ่นเหล็กยึดแกนซักและมอเตอร์ 1/81 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : XXX ราคา : XXXX บาท

 • 82.แกนซักเหล็ก HITACHI รุ่น SF-130XTV.jpg
  อะไหล่แท้ ชื่อ : แกนซักเหล็กเครื่องซักผ้าฝาบน (CLUTCH ASS'Y (640T)) 1/82 ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-130XTV , SF-140XTV รายละเอียด : PART No.PTSF-130XTV*005 ราคา :...

 • 83. แกนซัก SAMSUNG รุ่น WA16F7S9MT.jpg
  อะไหล่ ชื่อ : ชุดแกนซักเครื่องซักผ้าฝาบน 1/83 PART NAME : ASSY CLUTCH ยี่ห้อ : SAMSUNG รุ่น : WA16F7S9MT ( WA16F7S9MTA/ST ) , WA13F7S9MW รายละเอียด : P...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้า ชื่อ : ชุดแกนซักเหล็ก 1/84 CLUTCH ASSY (742) ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-240XWV รายละเอียด : พาท PTSF-240XWV*007 เครื่องซักผ...

 • เฟืองบอกสปริง AW-9770ST.1. ศูย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้า ชื่อ : เฟื่องบวกสปริงเครื่องซักผ้า 1/85 ยี่ห้อ : โตชิบา รุ่น : AW-9770ST รายละเอียด : 42T56001 ราคา : 550 บาท ค่าส่ง 50 ...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้า ชื่อ : แกนซัก 1/86 PART NAME : GEAR CASE ASSY F18 ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : PS-170WJ , PS-160SJ . PS-140SJ รายละเอียด : PART No. PTPS-140WJ*002 แ...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้า ชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/87 ASSY CLUTCH ยี่ห้อ : SAMSUNG รุ่น :WA10R5260BG/ST รายละเอียด : พาท DC97-17900A ราคา : 2,100 บาท ค...

 • PTSF-80P-024.jpg
  อะไหล่ ชื่อ : ชุดแกนซัก 1/88 PART NAME :CLUTCH 590 ASS'Y (590V) ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น : SF-80P รายละเอียด : PART No. PTSF-80P*024 ราคา : 2,400 บา...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/89 ASSY CLUTCHยี่ห้อ : LGรุ่น : WT-R1575THรายละเอียด : พาท AEN73651402 ,3661EA1009Eราคา :2200 บาท ค่าส่ง...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/90 ASSY CLUTCHยี่ห้อ : LGรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : พาท 4265EY1003Kราคา :2000 บาท ค่าส่ง 200 บาท ...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/91 ASSY CLUTCHยี่ห้อ : LGรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : พาท 4265EA1006Nราคา : 2400 บาท ค่าส่ง 200 บาท...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/92 ASSY CLUTCHยี่ห้อ : LGรุ่น : WF-T1465TDรายละเอียด : พาท 4265EY1003Aราคา : 2700 บาท ค่าส่ง 200 บาท (รา...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/93 ASSY CLUTCHยี่ห้อ : LGรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : พาท 4265EA1006Gราคา : 2400 บาท ค่าส่ง 200 บาท...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/94 ASSY CLUTCHยี่ห้อ : LGรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : พาท 4265EA1006J 2เฟือง คอสั้นราคา :2000 บาท ค...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้า ชื่อ : แกนซักผ้าเหล็ก 1/95 ยี่ห้อ : โตชิบา รุ่น :aw-sd150st รายละเอียด :42T51019@R2338012100018 ราคา : 1900 บาท ค่าส่ง 200 บาท (ราคา...

 • อะไหล่เครื่องซักผ้า แผงควบคุมเครื่องซักผ้า , มอเตอร์เครื่องซักผ้า , แผงวงจรเครื่องซักผ้าฝาหน้า , ขาโช๊คเครื่องซักผ้า , อะไหล่เครื่องซักผ้า , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องซักผ้า , บอร์ดเครื่องซักผ้า , ซ่อมเครื่องซักผ้า
  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ : แกนซักเครื่องซักผ้า 1/96 ASSY CLUTCHยี่ห้อ : SAMSUNGรุ่น :WA18M8700GV/STรายละเอียด : พาท DC97-16984Aราคา : 1,990 บาท ค่าส่ง 20...
Visitors: 1,223,265