32. อะไหล่เป็นชุด


  • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
    อะไหล่แอร์ชื่อ : ชุดควบคุมแอร์ 32/1 ยี่ห้อ : SAIJO DENKIรุ่น : SJ-W18U-S-ETGP1รายละเอียด : ต้องเปลี่ยนเป็นชุด 1. แผงควบคุม 2. มอเตอร์แอร์ ...
Visitors: 1,274,079