5/2.13 มอเตอร์สวิง MITSUBISHI พาท E22A89303 รุ่น MSZ-SGE13VA-t1

                 

อะไหล่แอร์


ชื่อ           : มอเตอร์สวิงแอร์ 5/2.13

                  VANE MOTOR

ยี่ห้อ        : MITSUBISHI ELECTRIC

รุ่น           : MSZ-AP20VG , MS-JR10VF , MSZ-AP20VF , MSZ-AP20VG 

                 MSZ-AP15VG , MSZ-EF22VG , MSZ-EF35VG , MSZ-EF50VG 

                 MSZ-AP15VG , MSZ-AP15VF , MA-JR13VF , MSZ-AP20VG , MS-SGH09VC

                 MSZ-AP15VG , MSZ-EF25VG , MSZ-EF42VG , MSZ-EF22VG


รายละเอียด : พาท E12A89303  , E22A89303  (บน และ ล่าง)

ราคา          : 490 บาท  ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่าค่ะ)

                   สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

Visitors: 1,319,098