5/9.5 มอเตอร์สวิงแอร์ LG พาท 4681AP2968T พาทนี้ใช้ได้ 3 รุ่น

 

อะไหล่แอร์

 

ชื่อ             : มอเตอร์สวิงแอร์ 5/9.5

                   Motor Assembly DC Stepping

ยี่ห้อ           : LG

รุ่น              : I18-SCA6MN

รายละเอียด : พาท 4681AP2968T

ราคา           :  690 บาท ค่าสง 50 บาท

                     สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

ที่ รุ่น
1 I18-SCA6MN.SC0
2 I24-SCA6MN.SC0
3 T246GH.NC0
Visitors: 1,319,111