4. ถาดรองน้ำทิ้ง , ขอบถังน้ำเย็น


 • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
  อะไหล่ถังน้ำเย็น ชื่อ : ขอบปากถังน้ำเย็น 4/1 ยี่ห้อ : STANDARD รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : พาท 08-001 ราคา : 100 บาท ค่าส่ง 60 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค...

 • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
  อะไหล่ถังน้ำเย็นชื่อ : ถาดรองน้ำทิ้ง 4/2ยี่ห้อ : STANDARDรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : พาท 08-002ราคา : 250 บาท ค่าส่ง 80 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)(บริษัท...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ฟิวส์ควบคุมอุณหภูมิ , ขอบปากถัง , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ขอบปากถังน้ำเย็น 4/3 BOTTLE CONNECTOR ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : SB-29S , SB-29 รายละเอียด : พาท 100000001639 พาทเก่า...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ฟิวส์ควบคุมอุณหภูมิ , ขอบปากถัง , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ที่กั้น น้ำร้อน-น้ำเย็น 4/4 WATER PARTITIONยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-29Sรายละเอียด : พาท 100000000944ราคา : 190 บา...

 • 001.jpg
  อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ตะแกรงรองแก้ว 4/5 DRAIN TRAY SUPPORT ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : SB-C9 รายละเอียด : พาท 100000000939 31B206 ราคา ...

 • 001.jpg
  อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ถาดรองน้ำทิ้ง DRAIN TRAY ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : SB-C รายละเอียด : พาท 100000000940 31B207 ราคา : 350 บาท ...

 • 01.jpg
  อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ฐานรองขวดน้ำเข้า Bottle support ยี่ห้อ : HITACHI รุ่น :HWD-12000 รายละเอียด : พาท HWD-12000*013 ราคา : เลิกผลิต ...

 • 01.jpg
  อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ขอบปากถังน้ำเย็น BOTTLE SUPPORTยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-C10S , SB-210Sรายละเอียด : พาท 100000004548ราคา : 390 บาท ค่...

 • 13.jpg
  อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ฐานรองขวดน้ำเข้า BOTTLE SUPPORTยี่ห้อ : Clarteรุ่น : SW582รายละเอียด : พาท Z-S0356 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.5 ซม.ราค...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ซีลยางขอบถัง 4/10 TANK RUBBER SEALยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-29Sรายละเอียด : PART No. 100000001656ราคา : 190 บาท ค่าส่...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : กล่องพักน้ำ 4/11 SPACE TANKยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-29 , SB-29Sรายละเอียด : PART No. 100000000948ราคา : 380 บาท ค่า...

 • 138589.jpg
  อะไหล่เครื่องกดน้ำ ชื่อ : กรวยดักน้ำ ยี่ห้อ : IMARFLEX รุ่น : IF-113 , IF-101 รายละเอียด : PART No.IF-113 ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 100 ...

 • 91729.jpg
  อะไหล่ตู้กดน้ำ ชื่อ : ฐานรองถังน้ำ ยี่ห้อ : TOSHIBA รุ่น :RWF-W1664TK รายละเอียด : พาท F12163000001692 ราคา : 390 บาท ค่าส่ง 100 บาท

 • Screenshot 2023-04-03 113952.png
  อะไหล่ตู้กดน้ำ ชื่อ :ฐานรองถังน้ำ รุ ยี่ห้อ : TOSHIBA รุ่น :RWF-W1664TK(W), RWF-W1664TK(K) รายละเอียด :พาท F12163000001686 ราคา : 190 บาท ค่าส่ง 100 บ...
Visitors: 1,831,492