4/6 DRYER ตู้เย็น MITSUBISHI พาท KIEAA1980

 

อะไหล่ตู้เย็น

 

ชื่อ             : ไดเออร์ตู้เย็น 4/6

                    DRYER

ยี่ห้อ           : MITSUBISHI

รุ่น              : MR-F38E

รายละเอียด : พาท KIEAA1980

ราคา           : 490 บาท  ค่าส่ง 60 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


 • 2013-05-14 10.52.40.jpg
  อะไหล่ตู้เย็น ชื่อ : ไดเออร์ตู้เย็น 4/1 DRYER ยี่ห้อ : ทั่วไป รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : ไดเออร์ตู้เย็น 1ทาง ราคา : 80 บาท ค่าส่ง 50 บาท (รา...

 • อะไหล่ตู้แช่ ชื่อ : ไดเออร์ตู้แช่ 4/2 DRYER FILTER ยี่ห้อ : KNP SUPER รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : ไดเออร์สำหรับตู้แช่ ราคา : ไม่มีสินค้า

 • 3.สแตนเนอร์ 2 ทาง.jpg
  อะไหล่ตู้แช่ ชื่อ : ไดเออร์ตู้เย็นและตู้แช่ 4/3 DRYER ยี่ห้อ : ทั่วไป รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : ไดเออร์ 2 ทาง ราคา : 80 บาท ค่าส่ง 50 บาท (รา...

 • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
  อะไหล่ตู้แช่ ชื่อ : ไดเออร์ตู้แช่ 4/4 COPPER DRYER ยี่ห้อ : KNP SUPER รุ่น : สามารถใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : ไดเออร์ 1 ทาง ขนาด 1/4" x 1/8" ราคา : ...

 • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
  อะไหล่ตู้เย็น ชื่อ : ไดเออร์ตู้เย็น 4/5 DRYER ยี่ห้อ : MITSUBISHI รุ่น : MR-14M รายละเอียด : พาท KIEA01980 ราคา : 290 บาท ค่าส่ง 60 บาท (ราคาขายส่งจะ...

 • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
  อะไหล่ตู้เย็น ชื่อ : ไดเออร์ 4/7 DRYER ยี่ห้อ : ทั่วไป รุ่น : ใช้ได้หลายรุ่น รายละเอียด : ขนาดยาว 10cm ราคา : 40 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่...
Visitors: 1,259,777