2. หัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น

                             

 


 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ชุดหัวก๊อกจ่ายน้ำร้อน ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : SB-29S รายละเอียด : PART No. 100000000942 (พาทเก่า เลิกผลิต) 1...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ชุดหัวก๊อกจ่ายน้ำเย็นยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-29Sรายละเอียด :พาท 100000000941(เลิกผลิต) , 100000007571ราคา : 400 บาท ค่าส่ง...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : หัวก๊อกจ่ายน้ำเย็น 2/3 COOL FAUCETยี่ห้อ : Clarteรุ่น : SW328รายละเอียด : พาทZ-S0337ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 60 บาท(บร...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ก๊อกน้ำร้อน 2/4 HOT FAUCET ยี่ห้อ : Clarte รุ่น : SW323 รายละเอียด : พาทZ-S0318 ราคา : 590 บาท ค่าส่ง 60 บาท (รา...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ชุดหัวก๊อกจ่ายน้ำเย็นยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-C9Sรายละเอียด : PART No. 100000000955 PART No. 100000007574ราคา : 400...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ชุดหัวก๊อกจ่ายน้ำเย็นยี่ห้อ : TOSHIBAรุ่น : RWF-W1664TK RWF-C1664TK , RWF-1669BK , RWF-W1669BKรายละเอียด :พาท F1216300...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ชุดหัวก๊อกจ่ายน้ำร้อน ยี่ห้อ : TOSHIBA รุ่น : RWF-W1664TK , RWF-W1669BK รายละเอียด : พาท F12163000A09262 ,F12163000012001 รา...

 • อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แผงวงจรเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : หัวก๊อกจ่ายน้ำเย็น 2/8 COOL FAUCETยี่ห้อ : Clarteรุ่น : SW-323 HCรายละเอียด : พาทZ-S0317ราคา : 590 บาท ค่าส่ง 50 บ...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : หัวก๊อกจ่ายน้ำร้อน 2/9 HOT FAUCETยี่ห้อ : Clarteรุ่น : SW631/317/318รายละเอียด : พาทZ-S0319ราคา : 590 บาท ค่าส่ง 50...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : หัวก๊อกจ่ายน้ำเย็น 2/10 COOL FAUCETยี่ห้อ : Clarteรุ่น : SW-631 ,SW-317 ,SW-318 ,SW-316รายละเอียด : พาทZ-S0320รา...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : หัวก๊อกน้ำพุ่งยี่ห้อ : ทั่วไปรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : พาท 08-003ราคา : 1590 บาท ค่าส่ง 60 บาท(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : หัวก๊อกน้ำร้อน-น้ำเย็นยี่ห้อ : ทั่วไปรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : พาท 08-004ราคา : 490 บาท ค่าส่ง 60 บาท(บริษัทขอสงวนส...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ชุดหัวก๊อกจ่ายน้ำร้อนยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-210 , SB-210Sรายละเอียด : พาท 31H208HWSET , 100000006626ราคา : 400 บาท ค่าส่ง ...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ชุดหัวก๊อกจ่ายน้ำเย็นยี่ห้อ : SHARPรุ่น : SB-210 , SB-210Sรายละเอียด : พาท 31H208CWSET , 100000006627ราคา :400 บาท ค่าส่ง 6...

 • อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น ปุ่มกดเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ชุดหัวก๊อกเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น , ซ่อมเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น
  อะไหล่เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ก๊อกจ่ายน้ำร้อน HOT FAUCETยี่ห้อ : Clarteรุ่น : SW584Pรายละเอียด : PART No. Z-S0371ราคา : 690 บาท ค่าส่ง 60 บาท (รา...

 • 123936.jpg
  อะไหล่เครื่องกดน้ำ ชื่อ : หัวก๊อกจ่ายน้ำเย็น ยี่ห้อ : CLARTE รุ่น :SW316C รายละเอียด : พาท Z-S030 ราคา : 590บาท ค่าส่ง 60 บาท สอบถา...

 • 88373.jpg
  อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชื่อ : ก็อกน้ำเย็น Faucet Cold ยี่ห้อ : Imarflex รุ่น : IF-101 รายละเอียด : พาทIMFC-IF101 ราคา : 590 บาท ค่าส่ง 60 บาท

 • 88375.jpg
  อะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชื่อ : ก็อกน้ำร้อน Faucet Hotยี่ห้อ : Imarflexรุ่น : IF-101รายละเอียด : พาทIMFH-IF101ราคา : 590 บาท ค่าส่ง 60 บาท

 • 58343.jpg
  อะไหล่ตู้กดน้ำ ชื่อ : ก๊อกน้ำสแตนเลส ยี่ห้อ : ทั่วไป รุ่น : ทั่วไป รายละเอียด : เป็นก็อกน้ำแบบกดจากด้านหน้า ขนาด 3/4 หุน ตัวเมียเกลียวใน ราคา : 250 บาท ค่าส่ง 6...

 • 2.ก๊อกน้ำกดด้านบน.jpg
  อะไหล่ตู้กดน้ำ ชื่อ : ก๊อกตู้ทำน้ำเย็น ยี่ห้อ : UNIVERSAL รุ่น : ทั่วไป รายละเอียด : เป็นก๊อกกดจากด้านบน ขนาด 3/4 หุน เกลียวใน ราคา : 190 บาท ค่าส่ง 60 บาท (บร...

 • 3.ก๊อกตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น(สีฟ้า).png
  อะไหล่ตู้ทำน้ำเย็น ชื่อ : ก๊อกตู้ทำน้ำเย็น ยี่ห้อ : UNIVERSAL รุ่น : ทั่วไป รายละะเอียด : เป็นก๊อกแบบโยกไปด้านหน้าและด้านหลัง ขนาด 3/4 หุน เกลียวใน ราคา : 1...

 • 4.ก๊อกตู้ทำน้ำร้อน.png
  อะไหล่ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ชื่อ : ก๊อกตู้ทำน้ำร้อน (ก๊อกสีแดง) ยี่ห้อ : UNIVERSAL รุ่น : ทั่วไป รายละเอียด : เป็นก๊อกแบบโยกไปด้านหน้าและด้านหลัง ขนาด 3/4 หุน เกลียวใน...

 • 5.ก๊อกตู้ทำน้ำเย็นแบบโยก.jpg
  อะไหล่ตู้กดน้ำ ชื่อ : ก๊อกตู้ทำน้ำเย็นแบบโยก ยี่ห้อ : CHINO รุ่น : ทั่วไป รายละเอียด : เป็นก๊อกแบบโยกหน้าและหลัง ขนาด 4 หุน เกลียวนอก ราคา : 190 บาท ค่าส่ง 60 ...

 • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
  อะไหล่ตู้กดน้ำ ชื่อ : ก๊อกตู้ทำน้ำเย็น ยี่ห้อ : ทั่วไป รุ่น : ทั่วไป รายละเอียด : เกลียวนอก ราคา : 150 บาท ค่าส่ง 60 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)อะไหล่แท้ของให...

 • อะไหล่ตู้เย็น/ตู้แช่ แผงควบคุมตู้เย็น , แผงวงจรตู้เย็น , PCBตู้เย็น , บอร์ดตู้เย็น , อะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องเย็น , ศูนย์รวมอะไหล่ตู้เย็น , ซ่อมตู้เย็น , ซ่อมตู้แช่
  อะไหล่ตู้แช่ชื่อ : ก๊อกตู้ทำน้ำเย็น 2/25ยี่ห้อ : ทั่วไปรุ่น : ทั่วไปรายละเอียด : เกลียวในราคา : 150 บาท ค่าส่ง 60 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ) สินค้าซื้อแล้...

 • IMG_5628.JPG
  อะไหล่ตู้กดน้ำชื่อ : ก๊อกตู้ทำน้ำเย็นแบบโยกยี่ห้อ : CHINOรุ่น : ทั่วไปรายละเอียด : เป็นก๊อกแบบโยกหน้าและหลัง ขนาด 4 หุน เกลียวในราคา : 190 บาท ค่าส่ง 60 บาท(บริษ...

 • Screenshot 2023-03-22 090613.png
  อะไหล่ตู้กดน้ำ ชื่อ :ก๊อกน้ำสีขาว (FAUCET) ยี่ห้อ :TOSHIBA รุ่น :RWF-C1664 รายละเอียด :พาท F12163000012026 ราคา : 320 บาท ค่าส่ง 60 บาท (ราคาขายส่งถูกก...
Visitors: 1,835,045