5 แผงไมโครเวฟ


 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรไมโครเวฟ 5/1 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : UNIT CODE. 9293-17T00 #30812T A678 สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID LINE...

 • อะไหล่เครื่องล้างจาน แผงควบคุมเครื่องล้างจาน , แผงวงจรเครื่องล้างจาน , จอแสดงผลเครื่องล้างจาน , บอร์ดเครื่องล้างจาน , แผงจ่ายไฟเครื่องล้างจาน , ศูนย์รวมอะไหล่เครื่องล้างจาน , ซ่อมเครื่องล้างจาน
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรไมโครเวฟ 5/2 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : UNIT CODE. 00B001-003-R000 #80396 B306 สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรไมโครเวฟ 5/3 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : UNIT CODE. SO #8502T-12 FC106 สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID LINE : @ud123(บร...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรไมโครเวฟ 5/4 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : S2IHII A712 FA963DR หน้าเขียว ราคา : XXX บาท สนใจสั่งซื้อได้...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรไมโครเวฟ 5/5 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : R-892P รายละเอียด : BF0160889-G04 (FA931) FA931DR หน้าเขียว สอบถามราคาได้ที่ฝ่าย...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรไมโครเวฟ 5/6 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : S18K14 A741 , S28G14 A741 FA999DR หน้าเขียวสอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขา...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรไมโครเวฟ 5/7 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : B017 E19A6 FA854DR หน้าเขียวสอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID LINE : @...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/8 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : A11F10FB983 , A12F10FB983 สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID LINE : @ud123(บริษัทขอสง...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/9 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : CPWB-A994DRKZ , CPWB-A995DRKZ สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID LINE : @ud1...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/13 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : UNIT CODE. 00171-004-R001 #133478 A818สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID LIN...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่ตู้เย็น ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/14 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : Code. #82138-00 FC188 สนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.อุดรเครื่องเย็น โทร 042-204-471 ,322959...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ , ซ่อมเครื่องอบไมโครเวฟ
  อะไหล่ไมโครเวฟ ชื่อ : แผงควบคุมไมโครเวฟ 5/15 CONTROL UNIT ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : R-390I รายละเอียด :DPWB-B089DRKZราคา : 1800 บาท ค่าส่ง 80 บาท (ราคาขาย...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ , ซ่อมเครื่องอบไมโครเวฟ
  อะไหล่ไมโครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/16 PCB MAIN ยี่ห้อ : SAMSUNG รุ่น : XXX รายละเอียด : พาท DE92-03731S ราคา : 1300 บาท ค่าส่ง 100 บาท(บริษัทขอสงวนส...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
  อะไหล่ไมโครเวฟ ชื่อ : แผงควบคุมไมโครเวฟ 5/17 PCB MAIN ยี่ห้อ : SAMSUNG รุ่น :MG28H5125NK รายละเอียด : พาท DE92-02726R ราคา : 1800 บาท ค่าส่ง 100 บาท ...

 • RTRNPA200DRZZ B.jpg

 • แผงไมโครเวฟ 5/19
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/19 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : UNIT CODE.AA22H3B737 ราคา : 900 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ...

 • 056-5.jpg
  อะไหล่ตู้เย็นชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/20ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : XXXรายละเอียด : Code. 9621-13T00 # 132553T B056สนใจสั่งซื้อได้ที่บ.อุดรเครื่องเย็น โทร 042-204-471 ,322959 ,...

 • จำหน่ายอะไหล่ไมโครเวฟครบวงจร ศูนย์รวมอะไหล่เไมโครเวฟทุกชนิด udorncooling.com/Tel.042-204471
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/21ยี่ห้อ : MITSUBISHIรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE.ราคา : 900 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)ขั้นตอนก...

 • จำหน่ายอะไหล่ไมโครเวฟครบวงจร ศูนย์รวมอะไหล่เไมโครเวฟทุกชนิด udorncooling.com/Tel.042-204471
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/22ยี่ห้อ : XXXรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE. AA29G5A750ราคา : 900 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)ขั้น...

 • จำหน่ายอะไหล่ไมโครเวฟครบวงจร ศูนย์รวมอะไหล่เไมโครเวฟทุกชนิด udorncooling.com/Tel.042-204471
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/22ยี่ห้อ : XXXรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE. S29K14A726ราคา : 900 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)ขั้น...

 • จำหน่ายอะไหล่ไมโครเวฟครบวงจร ศูนย์รวมอะไหล่เไมโครเวฟทุกชนิด udorncooling.com/Tel.042-204471
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/24ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE. 0053943 BFB 100-559ราคา : 900 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกก...

 • 5/25 แผงไมโครเวฟ พาท LE25X4F05547
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/25ยี่ห้อ :รุ่น : XXXพาท : LE25X4F05547ราคา : 600 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)ขั้นตอนการสั่งซื้อและ...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/26 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : UNIT CODE.QPEBFA214CBZZ647FPWB-A ราคา : 600 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ , ซ่อมเครื่องอบไมโครเวฟ
  อะไหล่ไมโครเวฟ ชื่อ : แผงควบคุมไมโครเวฟ 5/27 PCB ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : R-892P รายละเอียด :DPWB-A576DRKZ ราคา : 1100 บาท ค่าส่ง 60 บาท ขั้นตอนการสั่งซื...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/28ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE. QPWBFA235CBZZราคา : 600 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/28ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE.AA22H3FB737ราคา : 1,100 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)...

 • SHARP R-250.jpg
  อะไหล่ไม่โครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/30 PCB ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : R-250ราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บาทขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/31ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE.AA22H3FB737ราคา : 1,100 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/32ยี่ห้อ : SHARPรุ่น : XXXรายละเอียด : UNIT CODE.AA20M4A414ราคา : 1,100 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่าค่ะ)ข...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ ชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/33 ยี่ห้อ : SHARP รุ่น : XXX รายละเอียด : UNIT CODE.AA31K3B911 ราคา : 1,100 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งจะถูกกว่...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่ไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/34ยี่ห้อ : TOSHIBAรุ่น : ER-SGS23 , ER-SGS25 ,ER-SFS34 , ER-SGS34รายละเอียด : พาท F17170000000455ราคา : 1,100 บาท ค่าส่ง 100 บ...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/35ยี่ห้อ : TOSHIBAรุ่น : ER-G7TC , EP-G7Hรายละเอียด : UNIT CODE.MOFP1MW00027910ราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคา...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/36ยี่ห้อ : ELECTROLUXรุ่น : ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด : UNIT CODE. 256400101340ราคา : 1,800 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาข...

 • อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟ แผงไมโครเวฟ , จอแสดงผลไมโครเวฟ , บอร์ดไมโครเวฟ , แผงจ่ายไฟไมโครเวฟ , ศูนย์รวมอะไหล่ไมโครเวฟ
  อะไหล่เครื่องอบไมโครเวฟชื่อ : แผงไมโครเวฟ 5/37 Noise Fliter Ass.ยี่ห้อ : TOSHIBAรุ่น : ER-SM20THรายละเอียด : พาท F17170000002960ราคา : 850 บาท ค่าส่ง 60...

 • 2.แผงเตาอบไมโครเวฟ SIEMENS รุ่น HB38GB570T-52.jpg
  อะไหล่ไมโครเวฟ ชื่อ : แผงวงจรเตาอบไมโครเวฟ Operating Module Programmed ยี่ห้อ : SIEMENS รุ่น : HB38GB570T/52 รายละเอียด : พาท 00708101 ราคา : 12,900 ...
Visitors: 1,835,032