27 ตัวฟอกอากาศ พาทนี้ใช้ได้ 127 รุ่น

 อะไหล่แอร์

 

ชื่อ             : ตัวฟอกอากาศ  27/1

                    SPI SLIM COMPACT  

ยี่ห้อ           : SAMSUNG

รุ่น              : ใช้กับแอร์ซัมซุงได้หลายรุ่น

รายละเอียด : พาท DB93-09679B 

                            DB93-09679A 

ราคา           : 1,590 บาท ค่าส่ง 50 บาท อะไหล่แท้ของใหม่เบิกศูนย์

สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย ID LINE : @ud123
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สนใจสั่งซื้อได้ที่

บ.อุดรเครื่องเย็น โทร 042-204-471 ,322959 ,211-017-18 , 086-6309535 LINE : @ud123
www.udorncooling.com หรือ www.อุดรเครื่องเย็น.com

การสั่งซื้ออะไหล่แต่ละครั้งกรุณาแจ้งยี่ห้อและรุ่นของเครื่องด้วยค่ะ
ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

รุ่นที่ใช้พาทนี้ 

ที่  Model Code Model
1 AC026FBJDEH/EU AC026FBJDEH
2 AF28FVSDAWKNST AF28FVSDAWKN
3 AJ09FBADEC/SP AJ09FBADEC/SP
4 AM022JNADKH/EU AM022JNADKH/EU
5 AM022JNVDKH/EU AM022JNVDKH/EU
6 AM022JNVDKH/TS AM022JNVDKH
7 AM028JNVDKH/EU AM028JNVDKH/EU
8 AM028JNVDKH/TS AM028JNVDKH
9 AM036JNADKH/EU AM036JNADKH/EU
10 AM036JNADKH/TS AM036JNADKH
11 AM036JNVDKH/EU AM036JNVDKH/EU
12 AM036JNVDKH/TS AM036JNVDKH
13 AM045JNADKH/TS AM045JNADKH
14 AM045JNVDKH/EU AM045JNVDKH/EU
15 AM045JNVDKH/TS AM045JNVDKH
16 AM056JNADKH/EU AM056JNADKH/EU
17 AM056JNVDKH/EU AM056JNVDKH/EU
18 AM056JNVDKH/TS AM056JNVDKH
19 AM071JNVDKH/EU AM071JNVDKH/EU
20 AM071JNVDKH/TS AM071JNVDKH
21 AM082JNVDKH/TS AM082JNVDKH
22 APV28R0DANXEA APV28R0DANXEA
23 AQV10AWANXST AQV10AWAN
24 AQV10VBCNXST AQV10VBCN
25 AQV12PSLNMCD AQV12PSLN
26 AQV13AWANXST AQV13AWAN
27 AQV13VBCNXST AQV13VBCN
28 AR09HCSDTWKNME AR09HCSDTWKN
29 AR09JCSDTWKNUN AR09JCSDTWKNUN
30 AR10FCSEFUUNST AR10FCSEFUUN
31 AR10HCSDQWKNST AR10HCSDQWKN
32 AR10HVSDLWKNST AR10HVSDLWKNST
33 AR10HVSFQWKNST AR10HVSFQWKNST
34 AR10HVSSLWKNST AR10HVSSLWKN
35 AR10JVSSMWKNST AR10JVSSMWKNST
36 AR10KRPDQWKNST AR10KRPDQWKNST
37 AR10KVPDLWKNST AR10KVPDLWKNST
38 AR10KVSDNWKNSV AR10KVSDNWKNSV
39 AR10KVSSLWKNMD AR10KVSSLWKNMD
40 AR10KVSSLWKNST AR10KVSSLWKNST
41 AR10KVSSMWKNST AR10KVSSMWKNST
42 AR10MVSDNWKNMD AR10MVSDNWKNMD
43 AR10MVSDNWKNUN AR10MVSDNWKNUN
44 AR10MYDXAWKNST AR10MYDXAWKNST
45 AR10MYPDAWKNST AR10MYPDAWKNST
46 AR10MYSSAWKNST AR10MYSSAWKNST
47 AR10NYDXAWKNST AR10NYDXAWKNST
48 AR10NYSHBWKNST AR10NYSHBWKNST
49 AR10RYCXAWKNST AR10RYCXAWKNST
50 AR10RYPXAWKNST AR10RYPXAWKNST
51 AR10RYSTBWKNST AR10RYSTBWKNST
52 AR12HCSDTWKNME AR12HCSDTWKN
53 AR12JCSDTWKNUN AR12JCSDTWKNUN
54 AR13HCSDQWKNST AR13HCSDQWKN
55 AR13HVSDLWKNST AR13HVSDLWKNST
56 AR13HVSFQWKNST AR13HVSFQWKNST
57 AR13HVSSLWKNST AR13HVSSLWKN
58 AR13JVSSMWKNST AR13JVSSMWKNST
59 AR13KRPDQWKNST AR13KRPDQWKNST
60 AR13KVPDLWKNST AR13KVPDLWKNST
61 AR13KVSDNWKNSV AR13KVSDNWKNSV
62 AR13KVSSLWKNMD AR13KVSSLWKNMD
63 AR13KVSSLWKNST AR13KVSSLWKNST
64 AR13KVSSMWKNST AR13KVSSMWKNST
65 AR13MVSDNWKNUN AR13MVSDNWKNUN
66 AR13MYDXAWKNMD AR13MYDXAWKNMD
67 AR13MYDXAWKNST AR13MYDXAWKNST
68 AR13MYPDAWKNMD AR13MYPDAWKNMD
69 AR13MYPDAWKNST AR13MYPDAWKNST
70 AR13MYSSAWKNMD AR13MYSSAWKNMD
71 AR13MYSSAWKNST AR13MYSSAWKNST
72 AR13NYDXAWKNST AR13NYDXAWKNST
73 AR13NYSHBWKNST AR13NYSHBWKNST
74 AR13RYCXAWKNST AR13RYCXAWKNST
75 AR13RYPXAWKNST AR13RYPXAWKNST
76 AR13RYSTBWKNST AR13RYSTBWKNST
77 AR15RYSTBWKNST AR15RYSTBWKNST
78 AR18HCSDQWKNST AR18HCSDQWKN
79 AR18HCSDTWKNSE AR18HCSDTWKN
80 AR18HVSDLWKNST AR18HVSDLWKNST
81 AR18HVSSLWKNST AR18HVSSLWKN
82 AR18JCSDTWKNUN AR18JCSDTWKNUN
83 AR18JVSSLWKNST AR18JVSSLWKNST
84 AR18KRPDQWKNST AR18KRPDQWKNST
85 AR18KVPDLWKNST AR18KVPDLWKNST
86 AR18KVSSLWKNST AR18KVSSLWKNST
87 AR18MYPDAWKNMD AR18MYPDAWKNMD
88 AR18MYPDAWKNST AR18MYPDAWKNST
89 AR18MYSSAWKNMD AR18MYSSAWKNMD
90 AR18MYSSAWKNST AR18MYSSAWKNST
91 AR18NYSHBWKNST AR18NYSHBWKNST
92 AR18RYPXAWKNST AR18RYPXAWKNST
93 AR18RYSTBWKNST AR18RYSTBWKNST
94 AR24HCSDQWKNST AR24HCSDQWKN
95 AR24HCSDTWKNSE AR24HCSDTWKNSE
96 AR24HVSDLWKNST AR24HVSDLWKN
97 AR24HVSSLWKNST AR24HVSSLWKN
98 AR24JVSSLWKNST AR24JVSSLWKNST
99 AR24KRPDQWKNST AR24KRPDQWKNST
100 AR24KVPDLWKNST AR24KVPDLWKNST
101 AR24KVSSLWKNST AR24KVSSLWKNST
102 AR24MYPDAWKNST AR24MYPDAWKNST
103 AR24MYSSAWKNST AR24MYSSAWKNST
104 AR24NYSHBWKNST AR24NYSHBWKNST
105 AR24RYPXAWKNST AR24RYPXAWKNST
106 AR24RYSTBWKNST AR24RYSTBWKNST
107 AS10EWQNXST AS10EWQN
108 AS10MSANTSE AS10MSAN
109 AS13MSANTSE AS13MSAN
110 AS18MSANTSE AS18MSAN
111 AS18VBLNXST AS18VBLN
112 AS24EANXST AS24EAN
113 AS24MSANTSE AS24MSAN
114 AS24VBLNXST AS24VBLN
115 ASV10ESLNXST ASV10ESLN
116 ASV10ESQNXST ASV10ESQN
117 ASV10PUMNXST ASV10PUMN
118 ASV13ESLNXST ASV13ESLN
119 ASV13ESQNXST ASV13ESQN
120 ASV13PUMNXST ASV13PUMN
121 AVXTJH036EE AVXTJH036EE
122 AVXWVH022EE AVXWVH022EE
123 AVXWVH028EE AVXWVH028EE
124 AVXWVH036EE AVXWVH036EE
125 AVXWVH056EE AVXWVH056EE
126 AVXWVH071EE AVXWVH071EE
127 MSD-CAN1 MSD-CAN1

 

Visitors: 1,835,040