34. ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อนแอร์

อุปกรณ์เสริม

ชื่อ : ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อนแอร์  ยี่ห้อ : P&D  รุ่น : XXXX  รายละเอียด : ใช้แขวนคอยล์ร้อนคอยล์แอร์เพื่อยกสูงจากพื้นดิน  มีขนาด 45 cm., ขนาด 50 cm.,ขนาด 60 cm.  ราคา : XXX บาท/ชุด

ชื่อ : ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อนแอร์

ยี่ห้อ : P&D

รุ่น : XXXX

รายละเอียด : ใช้แขวนคอยล์ร้อนคอยล์แอร์เพื่อยกสูงจากพื้นดิน  มีขนาด 45 cm., ขนาด 50 cm.,ขนาด 60 cm.

ราคา : XXX บาท/ชุด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,835,045