22.แมกเนติกคอนแทรคเตอร์

                       อะไหล่

    ชื่อ : แมกเนติกคอนแทรกเตอร์คอยล์ร้อนแอร์  ยี่ห้อ : Erina  รุ่น :   รายละเอียด :  Enclosure : Open , Power Pole : 1Pole , Amp  Rating : FL30  Res 40 , Coil Voltage : 240V   50 Hz  277V   60 Hz.  ราคา : XXX บาท

ชื่อ : แมกเนติกคอนแทรกเตอร์คอยล์ร้อนแอร์

ยี่ห้อ : Erina

รุ่น : XXX

รายละเอียด :  Enclosure : Open , Power Pole : 1Pole ,

                     Amp  Rating : FL30  Res 40 , 

                     Coil Voltage : 240V   50 Hz  277V   60 Hz.

ราคา : XXX บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,115,635