20.ท่อทองแดงแอร์ทุกขนาด


 • product_other-20140701-1551020.jpg
  อะไหล่ ชื่อ : ท่อทองแดง ยี่ห้อ : KR COPPER TUBE รุ่น : XXX รายละเอียด : ขนาด 1/4 นิ้ว ( 2 หุน ) ความยาว 15 เมตร/ม้วน ราคา : XXXX บาท

 • 036005.jpg
  อะไหล่ ชื่อ : ท่อทองแดง ยี่ห้อ : KR COPPER TUBE รุ่น : XXX รายละเอียด : ขนาด 3/8 นิ้ว (3 หุน) ความยาว 15 เมตร/ม้วน ราคา : XXXX บาท

 • 603-632616924140110120231.jpg
  อะไหล่ ชื่อ : ท่อทองแดง ยี่ห้อ : KR COPPER TUBE รุ่น : XXX รายละเอียด : ขนาด 1/2 นิ้ว ( 4 หุน ) ความยาว 15 เมตร/ม้วน ราคา : XXXX บาท

 • 6b5febad2daec24e0066aa4d892e3acf.jpg
  อะไหล่ ชื่อ : ท่อทองแดง ยี่ห้อ : KR COPPER TUBE รุ่น : XXX รายละเอียด : ขนาด 5/8 นิ้ว ( 5 หุน ) ความยาว 15 เมตร/ม้วน ราคา : XXXX บาท

 • 439753960154.jpg
  อะไหล่ ชื่อ : ท่อทองแดง ยี่ห้อ : KR COPPER TUBE รุ่น : XXX รายละเอียด : ขนาด 3/4 นิ้ว ( 6 หุน ) ความยาว 15 เมตร/ม้วน ราคา : XXXX บาท

 • 6.ท่อชุดสำเร็จ ขนาด 1-4+1-2.jpg
  อะไหล่ ชื่อ :ท่อทองแดงแอร์ชุดสำเร็จ ยี่ห้อ : UNIVERSAL รุ่น : XXXX รายละเอียด :ท่อชุดสำเร็จ ขนาด 1/4"+1/2" ความยาว 4 เมตร ใช้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU. ราคา : XXXX บา...

 • 7.ชุดท่อทองแดงแอร์สำเร็จ ขนาด 1-4+3-8.jpg
  อะไหล่ ชื่อ :ท่อทองแดงแอร์ชุดสำเร็จ ยี่ห้อ : UNIVERSAL รุ่น : XXXX รายละเอียด :ท่อชุดสำเร็จ ขนาด 1/4"+ 3/8" ความยาว 4 เมตร ใช้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU. ราคา : XXXX บา...

 • อะไหล่แอร์ แผงวงจรแอร์ , รีโมทแอร์ , รีโมทเครื่องปรับอากาศ , แผงควบคุมแอร์ , เซนเซอร์แอร์ , ตัววัดอุณหภูมิ , ตัวรับสัญญาณ , อะไหล่แอร์ , เซนเซอร์น้ำแข็ง , เซนเซอร์อุณหภูมิ , มอเตอร์สวิง , ซ่อมแอร์
  อะไหล่แอร์ ชื่อ : ชุดท่อทองแดงสำเร็จ 20/8 ยี่ห้อ : XXX รุ่น : XXX รายละเอียด : ขนาด 1/4"+5/8" ความยาว 4เมตร ใช้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU.ราคา...

 • 20/9 ชุดท่อทองแดงสำเร็จ ขนาด 3/8+5/8
  อะไหล่แอร์ชื่อ : ชุดท่อทองแดงสำเร็จ 20/9ยี่ห้อ : XXXรุ่น : XXXรายละเอียด : ขนาด 3/8"+5/8" ความยาว 4เมตร ใช้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000BTU.ราคา : ...
Visitors: 1,275,883