7.เทอร์โมคัท-ออฟ เครื่องอบผ้า

อะไหล่


ชื่อ : เทอร์โมคัท-ออฟ ของเครื่องอบผ้า จะมี 4 ตัว ตรงท่อลม 2ตัว(จุดแดงกับเขียว แทนได้)

        ฮิตเตอร์ 2 ตัว ใช้แทนกันไม่ได้ เรียกว่า เทอร์สตัท ของฮิตเตอร์ จะมีรุ่น 

        3XWED5705SW กับ 3XLER5437KQC

ยี่ห้อ : WHIRLPOOL

รุ่น : 3XWED5705SW,3XLER5437KQC

รายละเอียด  : พาท US8572767

ราคา : อะไหล่เลิกผลิต


Visitors: 1,835,033