17.ชุดคอยล์เย็นแอร์ติดผนัง ขนาด 9,000 , 12,000 BTU.

                           อะไหล่

 ชื่อ : ชุดคอยล์เย็นแอร์ติดผนัง  ยี่ห้อ : UNIVERSAL  รุ่น : HAP-K125T  รายละเอียด : ขนาด 9,000 บีทียู และ ขนาด 12,000 บีทียู  ราคา : XXXX บาท

ชื่อ : ชุดคอยล์เย็นแอร์ติดผนัง

ยี่ห้อ : UNIVERSAL

รุ่น : HAP-K125T

รายละเอียด : ขนาด 9,000 บีทียู และ ขนาด 12,000 บีทียู

ราคา : XXXX บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • 1.ชุดคอยล์เย็นแอร์ 18,000 .jpg
    อะไหล่ ชื่อ : ชุดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ : UNIMASTER รุ่น : XXX รายละเอียด : ใช้ติดตั้งแทนคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU. ได้ทุก...
Visitors: 1,274,077