17.ชุดคอยล์เย็นแอร์ติดผนัง ขนาด 9,000 , 12,000 BTU.

                           อะไหล่

 ชื่อ : ชุดคอยล์เย็นแอร์ติดผนัง  ยี่ห้อ : UNIVERSAL  รุ่น : HAP-K125T  รายละเอียด : ขนาด 9,000 บีทียู และ ขนาด 12,000 บีทียู  ราคา : XXXX บาท

ชื่อ : ชุดคอยล์เย็นแอร์ติดผนัง

ยี่ห้อ : UNIVERSAL

รุ่น : HAP-K125T

รายละเอียด : ขนาด 9,000 บีทียู และ ขนาด 12,000 บีทียู

ราคา : 4200บาท ค่าส่ง เก็บปลายทาง Visitors: 1,831,506