1/1 มอเตอร์หมุนจาน SAMSUNG รุ่น M1712N

 
อะไหล่ไมโครเวฟ
 
 
ชื่อ              : มอเตอร์ลานตั้งเวลาไมโครเวฟ 
                

                    MOTOR AC DRIVE

ยี่ห้อ            : SAMSUNG

รุ่น               : M1712N

รายละเอียด  : DE31-10154D

ราคา           : 590  บาท ค่าส่ง 60 บาท

 

พาทนี้ใช้กับรุ่น 

ที่ Model Code Model
1 GE107Y/XST GE107Y
2 GE107YD/XST GE107YD
3 GE711K/XST GE711K/XST
4 GE82V-BBH/XST GE82V-BBH/XST
5 GE82V-BBHL/XST GE82V-BBHL/XST
6 GE83MDT/XST GE83MDT
7 GE86NM/XST GE86NM
8 GE86NMD/XST GE86NMD
9 GE872/XST GE872/XST
10 GE872D/XST GE872D
11 GE87L-S/XST GE87L
12 GS109FD-SH/XST GS109FD-SH/XST
13 GW71B/XST GW71B
14 M1736N/XST M1736N
15 M183GN/XST M183GN
16 M197DN-5S/XST M197DN
17 ME109MST/XST ME109MST
18 ME109MSTD/XST ME109MSTD/XST
19 ME711K/XST ME711K
20 ME712N/XST ME712N
21 ME71C/XST ME71C
22 ME731KD/XST ME731K
23 ME73MD-L/XST ME73MD-L/XST
24 ME73MD/XST ME73MD/XST
25 ME81KS-1/ST ME81KS-1/ST
26 ME81Y/XST ME81Y
27 ME82V-WWH/XST ME82V-WWH/XST
28 ME83XD/XST ME83XD/XST
29 ME87H-WP/XST ME87H-WP
30 ME87H/XST ME87H
31 ME87HD/XST ME87HD
32 MG23F301EAS/ST MG23F301EAS
33 MG23F301TCS/ST MG23F301TCS
34 MG23H3125NK/ST MG23H3125NK
35 MG23J5133AM/ST MG23J5133AM/ST
36 MG23J5133AT/ST MG23J5133AT
37 MG23K3515AK/ST MG23K3515AK/ST
38 MG28H5125NK/ST MG28H5125NK
39 MG28J5255US/ST MG28J5255US
40 MG30T5018CK/ST MG30T5018CK/ST
41 MS103HCE5S/XST MS103HCE
42 MS23F300EEK/ST MS23F300EEK/ST
43 MS23F300EEW/ST MS23F300EEW/ST
44 MS23F301EAW/ST MS23F301EAW
45 MS23F301TAW/ST MS23F301TAW
46 MS23H3125FK/ST MS23H3125FK
47 MS23K3513AW/ST MS23K3513AW
48 MS23K3555EW/ST MS23K3555EW
49 MS28H5125BK/ST MS28H5125BK
50 MS28J5255UB/ST MS28J5255UB
51 MS30T5018UK/ST MS30T5018UK/ST
52 MW102W-XS/XST MW102W
53 MW71B/XST MW71B
54 MW73CD-E/XST MW73CD-E
55 MW83YD-E/XST MW83YD-E

 

Visitors: 1,650,750