28 ตัวป้องกันไฟตกไฟเกิน

     อุปกรณ์ป้องกันไฟตก ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่าง  จะมีขนาก 10 A c]t 20 A

Visitors: 1,274,119