10 เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้นคำว่า

คลัชมอเตอร์ฮิตาชิ บริษัทอุดรเครื่องเย็นจำกัด ศูนย์บริการเครื่องซักผ้าฮิตาชิพร้อมจำหน่ายอะไหล่เครื่องซักผ้าจากโรงงานราคาถูกคุณภาพเย๊่ยม โทร 042-204471

"FD" หมายถึง วาลว์นำ้ทิ้งหรือคลัชมอเตอร์ผิดปกติ

คลัชมอเตอรื,คลัชมอเตอร์เครื่องซักผ้า,อะไหล่เครื่องซักผ้า,อะไหล่


Visitors: 1,835,045