7/7 รีโมทแอร์ ซัมซุง พาทนี้ใช้ได้ 33 รุ่น

             อะไหล่เครื่องปรับอากาศ


ชื่อ             : รีโมทแอร์ 7/7

ยี่ห้อ           : SAMSUNG

รุ่น              : AS18TULN

รายละเอียด : DB93-11115K

ราคา          : 790  บาท+ค่าส่ง 100 บาท 

                   สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ของแท้จากโรงงาน

รุ่นที่ใช้พาทนี้ 
ที่  Model Code Model
1 AJ025JBRDEH/RS AJ025JBRDEH/RS
2 AJ035JBRDEH/RS AJ035JBRDEH/RS
3 AJ050JBRDEH/RS AJ050JBRDEH/RS
4 AJ068JBRDEH/RS AJ068JBRDEH/RS
5 AR18JCFTQURNST AR18JCFTQURNST
6 AS07UUPNXEA AS07UUPN
7 AS09UUPNXSG AS09UUPN
8 AS09UUQNAFR AS09UUQN
9 AS10TSQNXST AS10TSQN
10 AS10TULNXST AS10TULN
11 AS10TUQNTSE AS10TUQN
12 AS10UGPNXST AS10UGPN
13 AS10UUPNXSB AS10UUPN
14 AS10UWPNTSE AS10UWPN
15 AS12TULNXEA AS12TULN
16 AS13TSQNXST AS13TSQN
17 AS13TULNXST AS13TULN
18 AS13TUQNTSE AS13TUQN
19 AS13UGPNXST AS13UGPN
20 AS13UUPNXSB AS13UUPN
21 AS13UWPNTSE AS13UWPN
22 AS18TULNTSE AS18TULN
23 AS18TULNXEA AS18TULN
24 AS18TULNXST AS18TULN
25 AS18UGPNXST AS18UGPN
26 AS18UUPNXSB AS18UUPN
27 AS18UWPNTSE AS18UWPN
28 AS24TULNTSE AS24TULN
29 AS24TULNXEA AS24TULN
30 AS24TULNXST AS24TULN
31 AS24UGPNXST AS24UGPN
32 AS24UUPNXSB AS24UUPN
33 AS24UWPNTSE AS24UWPN

 


Visitors: 1,321,581