46 มอเตอร์ซักผ้า INVERTER Direct Drive "moter inverter""มอเตอร์ TOSHIBA" "มอเตอร์ DIRECT DRIVE"

                                         อะไหลแท้

                              

        มอเตอร์เครื่องซักผ้า  Direct Drive โตชิบ้าทุกรุ่น,  เครื่องซักผ้าฝาหน้า ระบบ Inverter Direct Drive         

จะนำมาทำกังหันลมปั่นไฟฟ้า

      การสั่งซื้ออะไหล่แต่ละครั้งกรุณาแจ้งยี่ห้อและรุ่นของเครื่องด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,225,624