2 เซนเซอร์แกนซักและเซ็นเซอร์มอเตอร์

                      เซนเซอร์แกนซักของแท้จากโรงงาน


                       เซนเซอร์เครื่องซักผ้า,เซนเซอร์วัดรอบมอเตอร์

                       

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,063,982