58 ฮิตเตอร์หลอดแก้วหรือเซนเซอร์แม่เหล็ก

                   อะไหล่แท้

                                http://www.udorncooling.com/1352689/อะไหล่เครื่องซักผ้า

                           รูปที่ 1 หลอดเเก้วตัวเล็ก

               หลอดแก้วตัวกลาง       

                             รูปที่ 2 หลอดแก้วตัวกลาง      

                              http://www.udorncooling.com/1352689/อะไหล่เครื่องซักผ้า

                                         รูปที่ 3 หลอดแก้วตัวใหญ่

Visitors: 1,831,513