4 เทอร์โมฟิวส์ กับ ดีฟรอส ทำงานอย่างไรตู้เย็น

หน้าที่ของ เทอร์โมฟิวส์ กับดีฟรอส ต่างกันอย่างไร

1  เทอร์โมฟิวส์ ทำหน้าที่สั่งให้ ตัวฮิเตอร์ หยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิร้อนมากกว่าจุดที่กำหนด

2  ดีฟรอส ทำหน้าที่สั่งให้ ตัวฮิเตอร์ทำงานเมื่่ออุณหภูมิเย็นมากกว่าจุดที่กำหนด เพื่อให้ละลายน้าแข็ง

Visitors: 1,823,044