65 สวิตช์ & เซนเซอร์ ฝาถัง

                                                 อะไหล่แท้

                                     ฮิตาชิ_JPg 

ชื่อ : สวิตซ์ประตูเครื่องซักผ้า

รุ่น : ST-80 K ขนาด 8  กก 

รายละเอียด : XXX

ราคา : XXX บาท

สวิทซ์ฝาถังมีรายละเอียดและข้อมูลดังต่อไปนี้

1.สวิทช์ฝาถัง SHARP

2.สวิทช์ฝาถัง PANASONIC

3.สวิทช์ฝาถัง HITACHI   เป็นต้น


Visitors: 1,581,066