48 มอเตอร์ถังปั่นแห้ง

                     อะไหล่แท้                         

                

มอเตอร์ถังปั่นแห้งมีรายละเอียดและรุ่นดังนี้

Visitors: 1,831,497