ถังน้ำเย็น น้ำรั่วตลอด

                         ถังน้ำเย็น น้ำรั่วตลอด

       ซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำรั่วลงพื้น.

อาการเสีย  น้ำรั่วตลอด

ซ่อม ใส่ซิลยางแล้วใส่กาว


Visitors: 1,831,511