35 ใบพัดถังซัก

                        อะไหล่แท้

ใบพัด pal, eve แกน 10 ฟัน.jpg

ใบพัดถังซักมีรายละเอียดและรุ่นดังต่อไปนี้

1. ใบพัดถังซัก EVE

2..ใบพัดถังซัก PAL

3. ใบพัดถังซัก UNIVERSAL เป็นต้น

                          


Visitors: 1,831,509