8 คาปาซิเตอร์เครื่องซักผ้า

อะไหล่เครื่องซักผ้า ซ่อมเครื่องซักผ้า ศูนย์ซ่อมเครื่องซักผ้า ซ่อมแอร์ ซ่อมตู้เย็น ซ่อมตู้แช่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทีมงานมืออาชีพแบบครบวงจร

คาปาซิเตอร์มีรายละเอียดและรุ่นมีดังต่อไปนี้

ที่ รายการ จำนวน ราคา
1 CAP RUN  3 MFD    350 V เหลี่ยม  1 XX
2 CAP RUN 4  MFD   350  V กลมเสียบ 1 XX
3 CAP RUN 5  UF  450    V กลม 1 XX
4 CAP RUN  6.3   MFD  450   V  1 XX
5 CAP RUN 8  MFD   450  V  แบบกลม 1 XX
6 CAP RUN  10 MFD   450  V แบบกลม 1 XX
7 CAP RUN  12.5 MFD   450  V แบบกลม 1 XX
8 CAP RUN  14 MFD  450   V แบบกลม 1 XX
9 CAP RUN 16  MFD   450  V เหลี่ยม 1 XX
10 CAP RUN 18  MFD  450   V เหลี่ยม 1 XX
11 CAP RUN 10+3  MFD   450  V  1 XX
12 CAP RUN  12+14 MFD    450 V  1 XX
13 CAP RUN  7+14 MFD   450  V  1 XX
14 CAP RUN  2.5+10 MFD  450   V  1 XX
15 CAP RUN  8+13 MFD   450  V  1 XX
16 CAP RUN 12  MFD  400   V มีตัวยึด 1 XX
17 CAPA เครื่องซักผ้า 6/10 UF 1 XX
18 CAPA พัดลม 1.5 uF. 1 XX
19 CAPA เครื่องซํกผ้า ฮิตาชิ 16/30 UF 1 XX


Visitors: 1,831,492