โรงเรียน วิทยาลัยการเกษตร จ.อุดรธานี

ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด พร้อมเครื่องกรองน้ำ

Coolฟรี  ชุดป้องกันไฟดูด มูลค่า 2,500 บาทCool

1     น้ำดื่มสะอาด

2     มีความปลอดภัยสูง เพราะว่า มีการติดตั้งตัวป้องกันไฟ        ดูดให้ฟรี

3     ราคาถูก

4     มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

5     ตู้ทำน้ำเย็นสวย Visitors: 1,613,729