26 ตู้แช่เย็นกระจกโค้ง เปิดหน้า-หลัง (เลิกผลิต)

ตู้แช่กระจกโค้งเปิดหน้า-หลัง

ตู้แช่กระจกโค้งเปิดหน้า-หลัง

 - ขนาดตู้ 180 cm.x 70 cm.x 90cm.

 - อุณหภูมิตู้แช่ 0-4 องศาเซลเซียส

 - ประตูเป็นกระจกโค้งเปิดได้ทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง


Visitors: 1,613,709