20 ตู้แช่ขาหมูสแตนแลส 4 ประตู

               

    ตู้แช่ขาหมูแบบสแตนเลส 4 ประตู                         แนวตั้งสูง

  ตู้แช่ขาหมูแบบสแตนเลส 4 ประตู แนวตั้งสูง

         รายละเอียดตู้ ห้องโล่งเป็นระบบ เดิมท่อ                                                  หรือแบบโนฟรอส์ท อุณภูมิ -10-20 องศา

Visitors: 1,065,035