คุณโจอี้ ซื้อตู้เแช่เค้ก ราคาถูก 1 ชุด

ตู้แช่ร้านกาแฟ 1 ชุด ประกอบด้วย 

1  ตู้แช่เค้ก  ขนาด 100 C  จำนวน 1 ตู้

2  ตู้ยืม  ขนาด 8.2 Q จำนวน  1 ตู้

3  ถังน้ำแข็ง ร้านกาแฟ  จำนวน 1 ใบ

ตู้แช่ร้านกาแฟ 1 ชุด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,595,873