รายชื่อลูกค้าที่ซื้ออะไหล่เครื่องซักผ้า อะไหล่แอร์ อะไหล่เครื่องเย็น

รายชื่อลูกค้าที่ซื้ออะไหล่เครื่องซักผ้า

ที่  ชื่อ จังหวัด อะไหล่
1 คุณ สุรศักดิ์ นครศรีธรรมราช มอเตอร์เครื่องซักผ้า LG
2 คุณ สยาม  นครศรีธรรมราช แผงแปลง
3 คุณ อำพร  กทม แผงแปลง
4 คุณ กาญจนา กทม ตัวไล่หนู
5 คุณ สินชัย ขอนแก่น ตัวไล่หนู
6 คุณ มนตรี นครปฐม ตัวไล่หนู
7 ผศ ภูวนาถ นครปฐม ตัวไล่หนู
8 คุณ อภัสนันท์ ชลบุรี ท่อน้ำทิ้ง แดวู
9 CAHNNRIT ORB กทม ตัวไล่หนู
10 คุณ สุริยันต์ กทม แผงควบคุมเครื่องซักผ้า ซัมซุง
11 คุณ อนุชา กทม ตัวไล่หนู
12 คุณอารียา อุดร แผงควบคุมเครื่องซักผ้า LG

13

คุณสมเกียรติ อุดร แผงควบคุมเครื่องซักผ้าฮิตาชิ
14 คุณ นิตยา หนองคาย  นาฬิกา ซิงเกอร์
15 คุณ อุไร สกลนคร  นาฬิกา LG
16 ดต. เกรียงไกร  กทม สปริงคลัทร์ เครื่องซักผ้า
17 คุณ วีรศักดิ์ ยโสธร แผงควบคุมเครื่องซักผ้า ซัมซุง
18 คุณสุรชาติ กทม แผงควบคุมเครื่องซักผ้าฮิตาชิ
19 คุณ  วิลัยวรรณ กทม มอเตอร์แอร์ LG
 20 คุณวันชาติ กทม มอเตอร์แอร์ ซัมซุง
 21 คุณ บรรดิษ นครพนม  แผงควบคุมแอร์ LG
 22 คุณ ศิริพงศ์ ขอนแก่น ใบพัด LG 
 23 คุณ สมเกียรติ เลย  ใบพัดฮิตาชิ 
 24 คุณละออ ลาว ตัวไล่หนู
 25 คุณน้ำฝน ลาว อะไหล่ ฮิตาชิ 
 26 คุณ ณัฐภูมิ สกลนคร อะไหล่โตชิบ้า วาล์วน้ำเข้า
 27 คุณกิติคุณ มุกดาหาร  ตัวไล่หนู
 28 คุณ อำนาจ อุบลราชธานี แผงควบคุมเครื่องซักผ้า โตชิบ้า
 29 คุณ สริตรักษ์ ปัตตานี  แผงควบคุมแอร์ LG
 30 คุณ สุรสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา สวิทย์ประตู LG 
 31 คุณศรีัวันทา น่าน มอเตอร์แอร์ LG
 32 คุณนุกูล อุดรธานี  สวิทย์ประตู โตชิบ้า 
 33 คุณวันชัย ขอนแก่น อะไหล่โตชิบ้า วาล์วน้ำเข้า
 34 คุณวิเชียร อำนาจเจริญ  แผงควบคุมเครื่องซักผ้า โตชิบ้า
 35 คุณวิลัยพร กำแพงเพชร  สวิทย์ประตู โตชิบ้า 
 36 สุณสมหมาย กาฬสินธุ์  สวิทย์ประตู LG 
 37 คุณประวัติ กระบี่  ตัวไล่หนู
 38 คุณวันชัย สกลนคร  ตัวกรองน้ำเข้า ซัมซุง
 39 คุณสมทรง  มุกดาหาร   แผงควบคุมแอร์ LG
 40 คุณปราณี  สระบุรี  สวิทย์ประตู LG  
 41 คุณนายน้อย เชียงใหม่  แผงควบคุมเครื่องซักผ้า โตชิบ้า
 42 คุณอุไร  เชียงราย   แผงควบคุมแอร์ LG 
 43 คุณวันลพ  กทม  แผงควบคุมเครื่องซักผ้า โตชิบ้า
 44 คุณอรัญ ชุมพร  ตัวไล่หนู 
 45 คุณ ประวิทย์ ชัยภูมิ  อะไหล่โตชิบ้า วาล์วน้ำเข้า 
 46 คุณนายอ้อย ตราด   มอเตอร์แอร์ LG
 47 คุณนายปู ตรัง   ตัวไล่หนู
48 คุณ ไมตรี นครพนม แผงแปลง
49 จ่ายเอกธรรมศักดิ์ ชลบุรี แผง LG
50 รต ชวลิต  ตาก แผง LG
51 ณัฐพร   อุดร ฝาครอบปากถังเครื่องทำน้ำเย้น
52 คุณ อำนาจ นครพนม ตัวรับสัญญาณ แอร์
53 คุณ ศรีวรรณา สระบุรี ตัวไล่หนู
54 คุณ อุทัย ปัตตานี ตัวแผงแปลง
55 คุณ สฤษดิ์รัตน์ กทม ตัวไล่หนู
56 คุณ น้ำฝน  กระบี่ ใบพัดซัก ยี่ห้อ ซัมโย
57 คุณ กิติคุณ ลพบุรี สวิทช์ประตู ฮิตาชิ
58 คุณ ณัฐภูมิ  กทม ตัวไล่หนู
59 คุณ สุรินทร์  กทม ตัวกรองเศษด้าย
60 คุณ ครรชิต สมุทรปราการ

คลัทช์มอเตอร์

61 คุณบัวไข ขอนแก่น วาล์วน้ำเขา พานา
62 ร้านส วิทยุ โคราช แกนซัก ฮิตาชิ 
63 คุณ สิริพงค์ มีนบุรี ตัวไล่หนู
64 คุณ ละออง กทม ตัวไล่หนู
65 คุณ กุลชิต อุตรดิตถ์ ตัวไล่หนู
66 คุณ สมเกียรติ กทม แผง ฮิตาชิ
67 คุณ วรรณา กทม แผงแปลง
68 คุณอำนาจ  ขอนแก่น ซีลยาง พานา
69 คุณ ประวัติ กทม แผงแอร์ LG
70 ช่างอ้วน สกล แผงแอร์ LG
71 ช่าง ไก่  อุดร มอเตอร์แอร์ ซัมซุง
72 คุณวิลาวรรณ อุดร แผงแอร์ LG
73 คุณวราพร อุดร แผงเครื่องซักผ้า LG
74 คุณ วันณา หนองคาย แผง ซัมซุง
75 คุณสมหมาย เลย ซิลยาง เนชั่นแนล
76 คุณ พิศมัย บึงกาฬ ซิลียางพานา
77 ช่างโอ อุดร แผงแอร์ LG
78 คุณ อรกมล อาวร หลักสี่ กทม ตัวไล่หนู
79 คุณ ศรีวรรณา  สระบุรี ตัวไล่หนู
80 คุณสุรัตน์ ลำปาง สวิทช์ประตู ELE
81 คุณพัศพัศ  พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี วาล์วน้ำเข้า LG 
82 คุณอานนท์ วังโป่ง ท่อต่อวาล์วน้ำ ชาร์ป
83 คุณจันทร์ทิพย์ พัทยา แผง ซัมซุง DC92-00270B
84 คุณทนง  บ้านนุช เพรสเชอร์ ชาร์ป
85 คุณวุฒนันท์ บางพลี แผงซัมซุง
86 คุณบัณทิต  ศรีสะเกษ แผงซํมซุง DC92-00147AB
87 คุณภารดี ปัตตานี ตัวไล่หนู
88 คุณ ณักพงค์ นนทบุรี เพรชเชอร์ ฮิตาชิ
89 คุณธีระยุท สตูล ใบพัดโตชิบ้า
90 จิราวรรณ  ลานละกา ตัวไล่หนู
91 คุณธนายงค์ ชัยภูมิ ปั้นน้ำ ELETROLUS,ฮิตาชิ
92 ร้านโทนี่แอร์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ตัวเข้าขอบยางแบบศรกด
93 คุณ วัชรินทร์ หางดง จ.เชียงใหม่ สปรังคลัทธ์ ฮิตาชิ
94 คุณ วิษณุ  จ.น่าน เพรสเซอร์ ซัมซุง
95 คุณ ปกรณ์ ทับกวาง ตัวกรองน้ำเข้า เซรามิก ซัมซุง
96 ร้านชัยประดิษฐ์ซาวด์ จ.อุบลราชธานี แผงซัมซุง DC92-00278A
97 คุณพิคิด ชลบุรี แผงโตชิบ้า AW-9700ST
98 คุณมนูญ  บ้านแพง แผงซัมซุง DC92-00510A

99

คุณ ธวัชชัย  สูงเนิน โคราช มอเตอร์ปั่นแห้ง พานา +ซิลยาง
100 คุณโกวิท  จ. ชลบุรี มอเตอร์เดลน้ำ โตชิบ้า
101 คุณ กิจรัช กำแพงเพชร สปริงคลัท ฮิตาชิ 
102 คุณ ฉลาด  ยโสธร แผงซัมซุงDC92-00461A
103 พระพิพัฒน์ นครราชสีมา ตัวไล่หนู
104 คุณ เจษฎา สมุทรปราการ มอเตอรเดล ถุงกรอง ย่ีห้อ SHARP
105 คุณ สุวิมล กบินทร์บุรี ตัวกรองน้ำเข้า พานา
106 คุณ ปณิกา ลาดหลุมแก้ว แผงตู้เย็น ฮิตาชิ
107 คุณ ศิริภัทร  ตากฟ้า ตัวกรองน้ำเข้า พานา
108 คุณ ธเนศ ชลบุรี แผง ชาร์ป E66
109 คุณ สุพจน์ ร้อยเอ็ด ถุงกรองเศษด้าย
110 คุณ ชยุต ชลบุรี แผง ซัมซุง DC92-00203A
111 คุณ ไพฑูรย์ กรุงเทพ ตัวกรองน้ำเข้า พานา

 

Visitors: 1,397,582