18 ห้องเย็นปลาทู 30 ก้อน ขนาด100*100*240 CM

                     ห้องเย็นปลาทู30 ก้อน 

         ขนาดตู้ กว้าง 1เมตร ลึก 1 เมตร สูง 2.40 เมตร

    ห้องเย็นปลาทู 30 ก้อน 

 

         ตู้แช่ปลาทู 30-35 ก้อน

 

Visitors: 1,593,883