รายชื่อลูกค้าที่ซื้อตัวไล่หนู ส่งทั่วไทย ไปกับ EMS รวดเร็วทันใจ

ตัวไล่หนู ขายดีอันดับ 1  เครื่องไล่หนูและแมลงสาบ ราคาต่อชิ้น 230 บาท ค่าขนส่ง 100 บาท/ครั้ง พิเศษช่วงนี้ ซื้อ 6 ชิ้น ฟรีค่าขนส่งจ่ายเพียง 1,260 บาท (ประหยัด 220 บาท)ราคาโหลละ 2,500 บาท (ประหยัดไป 360 บาท) เราไม่ต้องทำบาปต่อไปอีกแล้ว สินค้ามีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

รายชื่อที่ซื้อตัวไล่หนู

ที่ ชื่อลูกค้า   จังหวัด หมายเหตุ
1  นางมะลิวรรณ เกิดแก้ว    จ.อุดรธานี  หนูน้อยลงค่ะ
2 นายสมชาย  บุญรักษา   จ.อุดรธานี   หนูน้อยลงครับ
3 นางลำใย  แสงเพชร     จ.เลย  มีหนูน้อยลง
4 นางวิลัยวรรณ  ไชยเดช EK485455465TH หนองบัวแดง/ชัยภูมิ มีหนูน้อยลง
5  นางวิภารัตน์  บุญรักษา EK485455479Th อ้อมน้อย/ชัยภูมิ ไม่มีหนูแล้ว ดีมาก
6 นางแสดง  เกิดเพชร EK485455482TH วังสะพุง/เลย มีหนูน้อยลง
7 นางวิลัย  บุญรักษา    อุดรธานี มีหนูน้อยลง
8 หมอพิษณุ  สิงห์ขวา    อุดรธานี หนูน้อยลงเยอะ
9 นายราชา  สวีณีย์  EK48545549TH บรรพตพิสัย/นครสวรรค์  ดีใจมาก ที่บ้านไม่มีหนู 
10 นางกรองแก้ว สารีโท    จ.อุดรธานี   กำจัดหนูได้แล้ว
11 นางพิมพา  สารีโท    จ.อุดรธานี หนูและแมลงสาบ น้อยลงเยอะ
12  นางอุไร บุญรักษา    จ.อุดรธานี ไม่เห็นหนูวิ่งในบ้าน
13 นายสุรศักดิ์  สารีโท   จ.อุดรธานี

ใช้ไป 7 วัน หนูน้อยลงเยอะมาก เมื่อก่อนคนกับหนูจะอยู่ด้วยกันค่ะ

14 นางแตง  บุญเกิด EK485475014TH  จ ขอนแก่น

ซื้อไปใช้ที่บ้าน หนูน้องลงเยอะมาก ที่สำคัญไม่มีหนูมาทำรัง ของใช้ก็ไม่เสียหายค่ะ

15 นายอุดร แซ่ลิ้ม EK485475028TH  จ.เชียงใหม่

ไม่ได้ยินเสียงหนูร้องในบ้าน ก่อนใช้หนูเยอะมากครับ ไม่ลองไม่รู้ครับ

16 นายเชิดชัย  บุญเกิด     จ. อุดรธานี ใช้แล้วหนูน้อยลงเยอะมาก ไม่ลองไม่รู้ว่าดีอย่างไร
17 นายวงศ์  จันทร์กอง    จ. อุดรธานี  ไม่มีหนูแล้ว
18  นายมนตรี  ภูคำ EK485475031TH ชุมแพ/ขอนแก่น ไม่มีหนูแล้ว
19 นางกอง  สารีโท     จ.อุดรธานี  ก่อนใช้หนูเยอะมาก เครื่องซักผ้าที่บ้าน ถูกหนูกัด หมดค่าซ่อมไป พันกว่าบาท
20 คุณอำพร  มณีวรรณ    EK485479299TH ท่ายาง/เพชรบุรี  หนูน้อยลงเยอะ
21 นายจตุพล  รุจิวงศ์  EK485492145TH ศรีมหาโพธิ/จงปราจีนบุรี

ไม่มีหนูแล้ว

22 คุณมีนา เเสงเพชร   จ.อุดรธานี ไม่เห็นหนู
23 นายเชิดชัย  บุญเกิด    จ. อุดรธานี  หนูน้อยลงเยอะ  มาซื้อ ครั้งที่ 2 เพิ่มอีก 10  ตัว
24  นาย อภิชาติ แก่นจันทร์   EK485492159 TH อ่าวอุดม/จ.ชลบุรี   หนูน้อยลงเยอะ
25  นาย วรทัญญู  จันทร์ศร  EK485492162TH ปราณบุรี/จ.ประจวบ ฯ

ซื้อไปใช้ที่บ้าน หนูน้องลงเยอะมาก ที่สำคัญไม่มีหนูมาทำรัง ของใช้ก็ไม่เสียหายครับ

26 อาจารย์ ภูวนาก   EK485492176TH บางกอกน้อย/กทม หนูน้อยลงเยอะ
27  คุณนายเตย   จ.อุดรธานี หนูน้อยลงเยอะ
28 นายปรีชา  สารีโท     จ อุดรธานี ได้รับคำแนะนำจาก นายสุรศักดิ์ สารีโทร ใช้ดีบอกต่อ หนูน้อยค่ะ
29 นายพูนศักดิ์  ศรีบุรินทร์   ส่งรถตู้  จ.เลย หนูน้อยลงเยอะ
30  พ่อสมศักดิ์ ศรีบุรินทร์  ส่งรถตู้  จ.เลย  หนูน้อยลงเยอะ
31 นายน้อย  ศรีประทุม  EK520332694TH จ.กระบี่ ไม่ได้ยินเสียงหนูร้องในบ้าน ก่อนใช้หนูเยอะมากครับ ไม่ลองไม่รู้ครับ
32 นางอุไร  เกิดแก้ว  ส่งรถทัวร์ จ. นครพนม

ใช้ไป 7 วัน หนูน้อยลงเยอะมาก เมื่อก่อนคนกับหนูจะอยู่ด้วยกันค่ะ

33 นางดี  สารีโท   จ.อุดรธานี ไม่มีหนูแล้ว
34 นางจันทร์  บุญนาก  EK520332703TH เขมราษฎร์/อุบล หนูและแมลงสาบ น้อยลงเยอะ
35 นางวันนา  แซ่ตั้ง  ส่งรถทัวร์ จ. ชุมพร ไม่ได้ยินเสียงหนูร้องในบ้าน ก่อนใช้หนูเยอะมากครับ ไม่ลองไม่รู้ค่ะ
36 นางเกตุ  บุญนาก  EK520332717TH บางขุนเทียม/ธนบุรี หนูและแมลงสาบ น้อยลงเยอะ
37 คุณทองดี เกิดแก้ว   ส่งรถทัวร์ จ.สกลนคร ไม่มีหนูแล้ว
38 คุณเลื่อน  หนูดี   จ.อุดรธานี

ไม่มีหนูแล้ว ดีมาก

39 คุณ ปรีชา แสงแก้ว  EK520335109TH กระนวน/ขอนแก่น

ใช้ไป 7 วัน หนูน้อยลงเยอะมาก เมื่อก่อนคนกับหนูจะอยู่ด้วยกันค่ะ

40 คุณ สมพงศ์  สารีโท  รถทั่วร์ จ.อุบลราชธานี ญาติแนะนำ
41 ตาเลื่อน  ชัยชนะ  EK520335112TH จ พิษณุโลก หนูและแมลงสาบ น้อยลงเยอะ
42 นายชุมพร  แซ่ลิ้ม  EK520335126TH วิเชียรบุรี ไม่ได้ยินเสียงหนูร้องในบ้าน ก่อนใช้หนูเยอะมากครับ ไม่ลองไม่รู้ครับ
43 นาย อุเท  จันทร์แก้ว  EK520341988TH บางขุนเทียม/ธนบุรี

ไม่มีหนูแล้ว ดีมาก

44 อาจาร์ย สมพงษ์  เสรีรัตน์  ส่งรถตู้ จ.หนองคาย ไม่มีหนูแล้ว
45 นายสุรศักดิ์ ขุนนาก  ส่งรถทัวร์ จ.สระบุรี หนูน้อยลง
46 นายวิชาญ  คำแหง   จ.อุดรธานี หนูน้องลง หลังจากใช้ไป 1 อาทิตย์
47 นายสุนทร สารีโท   จ. อุดรธานี  ญาติแนะนำครับ
48 นายสวัสดิ์  สารีโท   จ.อุดรธานี ซื้อเพราะว่า ญาติแนะนำให้ใช้ 
49 นางอำพร คำแผง   จ. อุดรธานี  ญาติแนะนำให้ใช้ค่ะ 
50 นายวิรศักดิ์  เสรี   ส่งรถทัวร์ จ. อุบล หนูและแมลงสาบน้อยลงเยอะ
51 นายอุดม แดงน้อย  ส่งรถทัวร์ จ. ยโสธร ญาติแนะนำ
52 นายไสว  คำแผง   จ. อุดรธานี ญาติแนะนำ
53 นายสัญญา  EK520341991TH อ้อมน้อย/จงสมุทรสาคร ญาติแนะนำ
54 นายอุดร  

จ.อุดรธานี

ใช้แล้วมีหนูน้อยลงเยอะ
55 ร้านขายชำรักจัง    ส่งรถตู้ จ.หนองคาย ใช้ดีมาก
56 ร้านไฟฟ้า   ส่งรถตู้ จ.สกล ใช้ดีมาก
57 ร้านสุรินทร์แอร์  EK520354814TH ปากคาล/บึงกาฬ ซื้อเพราะว่าญาติแนะนำให้ใช้
58 ฉัตรชัย    EK520354828TH กบินทร์บุรี  ใช้มา 20 วัน หนูก้น้อยลงเยอะคะ
59 ธนากร  จีนพันธุ   ส่งรถทัวร์ จ. ชลบุรี  ที่บ้านไม่มีหนู 
60 คุณ ฉันทนา ราบรื่น   EK520366980TH กบินทร์บุรี หนูน้อยลงคะ
61 คุณกรรัตน์  นะละวัน   ส่งรถตู้ จ.มหาสารคาม  ใช้ดีมาก ใช้ประมาณ ครึ่งปี หนูก็ไม่มีนาร่
62 คุณสมพร ลาวันดี  EK520368892TH จ.แพร่ หนูและแมลงสาบน้อยลงเยอะ
63 คุณ อดุลย์ สุขผล   ส่งรถทัวร์ จ.อุบล ที่บ้านไม่มีหนู 
64 คุณนิเวศ  กรดี   ส่งรถทัวร์ จ. ยโสธร ที่บ้านไม่มีหนู 
65 คุณ ศุภวัฒน์  ชอบธรรม   จ. อุดรธานี หนูน้องลง หลังจากใช้ไป 1 อาทิตย์
66 คุณวิลัยวัน  คูนดี   จ. อุดรธานี หนูและแมลงสาบน้อยลงเยอะ
69 ร้านไฟฟ้า ณ หนองคาย   ส่งรถตู้ จ. หนองคาย หนูและแมลงสาบน้อยลงเยอะ
70 ร้าน ใหญ่การค้า ขายของชำ  EK520366035TH รามอินทรา / กทม ที่บ้านไม่มีหนู 
71 ร้านเพิ่มโชค ขายกับข้าว   ส่งรถทัวร์ จ. อำนาจเจริญ  หนูและแมลงสาบน้อยลงเยอะ
72  ร้านสง่า  ส่งรถทัวร์  จ. อุบล  ที่บ้านไม่มีหนู
73  นางมาลัย ใจกว้าง  ส่งรถตู้  ร้อยเอ็ด  หนูน้องลง หลังจากใช้ไป 1 อาทิตย์
74  นางจันทร์  สีแก้ว  EK520301578TH  จตุจักร/กทม  หนูและแมลงสาบน้อยลงเยอะ
75  นางพิศมัย สีดา  ส่งรถตู้  บึงกาฬ  ซื้อไปใช้ได้ 1 เดือน หนูไม่มีให้เห็น
76  ยายทองดี  มีประเสริฐ  ส่งรถตู้  หนองคาย  ซื้อไปลองดู จากคนข้างบ้านแนะนำ 
77  นางอุไร สีแก้ว  ส่งรถตู้  หนองคาย  เอาไปขายต่อ
78  คุณกรรัตน์ นะละวัน  ส่งรถตู้  จ.มหาสารคาม  ซื้อไปขายต่อ
79 คุณ สมหมาย สอดสว่าง ส่งรถทัวร์ แก่งคอย/สระบุรี ซื้อไปขายต่อ
80 คุณ สมหมาย สอดสว่าง ส่งรถทัวร์ แก่งคอย/สระบุรี ซื้อไปขายต่อ
81 คุณ สมหมาย สอดสว่าง ส่งรถทัวร์ แก่งคอย/สระบุรี ซื้อไปขายต่อ

 สนใจสั่งซื้อได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,593,868