คุณ อุทัย เพ็งทิพย์ ซื้อตู้แช่เค้ก ขนาด 70*80*142 จำนวน 1 ตู้

คุณ อุทัย  เพ็งทิพย์  ซื้อตู้แช่เค้ก ขนาด 70*80*142 จำนวน 1 ตู้และตู้แช่น้ำแข็งร้านกาแฟ 1 ใบ

มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

 

 


Visitors: 1,613,709