คุณ อุไร มีประเสริฐ ซื้อตู้แช่เค้ก ขนาด 90*79*137 จำนวน 2 ใบ

คุณ อุไร มีประเสริฐ  ซื้อตู้แช่เค้ก จำนวน 2 ตู้ ไปให้ที่จังหวัด นครพนม เพื่อนแนะนำมา

 

 

Visitors: 1,610,705