คุณ มาลี มีประเสริฐ จ.ขอนแก่น ซื้อตู้แช่น้ำแข็งร้านกาแฟ ขนาด 80*60*52 CM ราคาถูกกว่าที่อื่นหลายพันบาืท

ราคาถูกกว่าที่อื่นมาก

Visitors: 1,595,885