สินค้าทุกอย่างในบริษัท สามารถผ่อนกับอิออนได้ การคิดดอกเบี้ย ถ้าเป็นบัตรธรรมดาจะคิดดอกเบี้ย 1.29 %บาท/เดือน ถ้าเป็นบัตร VIP หรือ บัตร เครดิต จะคิดดอกเบี้ย .99%บาท/เดือน

Visitors: 1,594,515