เครื่องกรองใส อยู่ระหว่างเครื่องกรองน้ำกับเครื่องทำน้ำเย็น มีหน้ากรองน้ำให้ใส่สะอาด ไม่มีกลิ่น


                    เครื่องกรองใส ต่อระหว่าง

          เครื่องทำน้ำเย็นกับเครื่องกรองน้ำ 

               เครื่องทำน้ำเย็น_ขนาด_5_ก๊อก.jpg

 

สนใจติดต่อได้ที่


Visitors: 1,594,515