โรงเรียน อนุบาลศาสนสิทธิ์ จ.บึงกาฬ ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 3 เครื่อง

โรงเรียน อนุบาลศาสนสิทธิ์ จ.บึงกาฬ ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 3 เครื่อง

ขนาด 3 ก๊อก +เครื่องกรองใส+เครื่องกรองน้ำ 2 ท่อ รวม 1 ชุด

ขนาด 4 ก๊อก +เครื่องกรองใส+เครื่องกรองน้ำ 2 ท่อ รวม 2 ชุด

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,593,885