ล้างแอร์

ล้างแอร์ เติมน้ำยาเช็คระบบไฟ ชุดละ 500  บาท

ใช้เวลาล้าง ประมาณ 2 ชม

 

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการล้างแอร์
ที่ ชื่อลูกค้า โทร ที่อยู่ แอร์ยี่ห้อ เติมน้ำยาแอร์
1 คลีนิคแจ่มศิริ 042-266-503 หมู่บ้าน P.K. ธานี4 ถ.อุดร-หนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี     
2 อู่ประจักษ์ยนต์(คุณกฤษณา) 088-557-0685  325/23 ซ.ขันติรักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI /
3 คุณตุ๋ย 042-322-483 141 ซ.กำนัน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี    
4 สวนอาหารกาฬสินธุ์กุ้งเผา 042-218-186 151 หมู่ 11 ต.นาข่า  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี MITSUBISHI /
5 บริษัทควิลแอล(ไทยแลนด์) 081-057-3957 330/47-8 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี DAIKIN  
6 โรงเรียนกวดวิชาคุณครูสมศรี 082-105-1490 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี TRANE  
7 คุณพิบูลย์ 081-261-4211 บ้านธาตุโพนทอง ต.หนองคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี    
8 คุณวารินทร์ 084-403-4828 ซ.ประชาสันติ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
9 คุณสัมฤทธิ์ 086-630-1566 ตลาดอุดรเมืองทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี     
10 คุณเดือนเพ็ญ 085-751-8402 311/2 บ.โนนขมิ้นซอย3  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี     
11 คุณละเอียด   เจริญไชย 084-428-2616 455/38 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
12 คุณปุ๊ก 081-974-1391 ซ.กำนัน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี    
13 พ.ญ.เสาวนีย์ 083-144-4356 ร.พ.ค่ายประจักษ์ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
14 ร้านสายันณ์วัสดุ 084-955-3288 บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี    
15 คุณศักดิ์ 081-380-2052 ตลาดอุดรเมืองทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี     
16 ยายเลียน 085-693-2786      
17 คุณต้น 088-482-7177 65/25 ซ.เทพบุรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
18 คุณอดิศักดิ์ 085-642-7788 77/148 หมู่บ้านเฟิร์สโฮม อ.เมือง จ.อุดรธานี    
19 คุณชาญชัย 042-246-166 ตลาดปรีชา ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   /
20 เฮียศักดิ์ 081-380-2052 ตลาดอุดรเมืองทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี    /
21 คุณยุพา 080-748-6944 319/85 บ.มิตรภาพเก่าน้อย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี     
22 คุณพิกุลทอง เคลย์ 082-245-2421 230/3 บ.นาคอม ต. บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี   /
23 คุณวัชระดุลย์ 085-088-2588 420/10  อ.เมือง จ.อุดรธานี    
24 สารวัตร วิชิต 081-739-3990      
25 ร้านอุดรเทียนซิน 085-060-4284      
26 อ.กัณหา  มาศมหันต์ 089-576-2980 88/13 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
27 อ.อภิชาต  อัครพิญญา 081-954-2376 123/32 บ้านอุดรพลอยวิลล์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี DAIKIN  
28 คุณไก่ 081-872-1384 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี     
29 คุณหนูหมวย 042-240-159 298/4 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี     
30 คุณลดาภา  นพวนนท์ 082-855-8729 319/59  บ.มิตรภาพเก่าน้อย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี    
31 คุณสุภานันท์  ทานวงศ์ 081-769-4867 132 ร้านข้าวแกงนครศรี    
32 คุณกรทิพย์  ขาวสะอาด 081-057-3957 ร้านสีส้มเครื่องเขียน    
33 คุณวัชรีพร 087-641-6516 544/7 บ้านบ่อน้ำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี    
34 คุณจิ๋ว 084-604-5845 112/38 บ.กฤษดาโครงการ2  จ.อุดรธานี    
35 คุณธวัชชัย   บ้านบ่อน้อย  ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    
36 เทศบาลตำบลโคกสูง 087-636-3670 อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น    
37 คุณสุมาลี 087-337-8574 ซ.แสนทวีสุข จ.อุดรธานี    
38 คุณจอย 082-839-9701     /
39 คุณดี 082-305-9436      
40 คุณสมชาย  ธวัชเมธี 084-425-0363 119/21 หมู่บ้าน P.K. ธานี 4 อ.เมือง จ.อุดรธานี    
41 คุณทอม 084-791-7778 ซ.กำนัน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี    
42 คุณวีระยุทธ 081-488-3105 119/5     
43 พ.ท. อรัญ  แสงมณี 081-965-1880 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี    
44 คุณสมศักดิ์ 042-321-139 ซ.เจริญสุข 3 จ.อุดรธานี DAIKIN  
45 คุณวัน  จิตตะพันธ์ 042-150-459 บ้านหนองหัวคู  ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี DAIKIN  
46 คุณต่อ 086-229-9042 211/153 หมู่บ้านณัฐกานต์ ถ.อุดร-สกล อ.เมือง จ.อุดรธานี    
47 ร้านบายโนบิ(คุณกิ่ง) 042-344-012 ซ.สัมพันธ์ จ.อุดรธานี    
48 คุณศิริ 087-950-4184 ชุมชนบ้านม่วง  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
49 คุณละม่อง 081-975-8400      
50 คุณเตย 080-413-5042 40/2 ชุมชนบ้านม่วง  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
51 คุณฉลอง 084-957-6898 หมู่บ้านหรรษา อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี     
52 คุณวัลลภ 081-260-4398 บ้านพักหัวหน้าศาลหนองคาย    
53 คุณปิยะธิดา 081-689-4300 80 บ้านพักรถไฟ    
54 ช่างนพ 087-222-8202      
55 คุณบุญจันทร์ 089-573-221 59/262 หมู่บ้านร่มเย็น3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี     
56 คุณละม่อม 085-274-6345 ต.โพนงาม อ.เมือง  จ.อุดรธานี    
57 คุณเติ้ล   77/14 หมู่บ้านเฟิร์สโฮม    
59 ร้านวิชาญการพิมพ์ 042-329-044 ถ.โพธิ์ศรี  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี DAIKIN  
60 คุณป๊อก 080-407-1622 หมู่บ้านกฤษณา  ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี   /
61 สถานีอนามัยบ้านขาว 081-768-3577 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี  

 

 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,650,734