โรงเรียนบ้านยางโกนวิทย์ จ.อุดรธานี

ตู้ทำน้ำเย็นขนาด 5 ก็อก และเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด ติดตั้งที่ โรงเรียนบ้านยางโกนวิทย์ ต.หนองหัวคู  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,613,709