รายชื่อลูกค้าที่ซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง

รายชื่อลูกค้าที่ซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง
ที่ ชื่อลูกค้า โทร ที่อยู่ แอร์ยี่ห้อ กำลัง(BTU)
1 คุณสำลี 087-854-8092 136 หมู่4 ต.เชียงพัง  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี MITSUBISHI 9,000
2 คลีนิคพิมชยา 042-230-108     25,000
3 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี   ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี HICLASS 18,000
4 สถานีอนามัยบ้านขาว 081-768-3577 ต.บ้านขาว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี    
5 คุณฟ้าติมา  สุดหนองนก 084-345-1921 46 หมู่บ้านสุขเกษม ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี HICLASS 24,000
6 พ.ท. อรัญ  แสงมณี 081-965-1880 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี MIDEA 12,000
7 คุณแม่น้อย สุดโยธา 084-684-8299   MITSUBISHI 12,000
8 คุณชัยวัฒน์   086-228-5722 การประปาอุดรธานี MITSUBISHI 9,000
9 คุณจอย 082-839-9701   LG  
10 คุณพรหม   พรหมโท 089-883-5636 222 บ.สงเปลือย ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี MITSUBISHI 12,000
11 สวนอาหารกาฬสินธุ์กุ้งเผา 042-218-186 151 ม.11 บ้านดงไร่ ต. นาข่า อ. เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI 18,000
        MITSUBISHI 29,000
12 คุณวันชัย  โพธิตาก 089-298-8928 34 ม. 1 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี DAIKIN 12,000
13 คุณดาวประกาย อนุประดิษฐ 083-357-1444 455/1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI 12,000
14 คุณสุมาลี  ชาแสน   159/4 ม.1  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
15 คุณยุพดี   โคตรมี 086-863-7147 150 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี DAIKIN  
16 คุณหมู 089-775-3730 82/1   9,000
17 คุณศิริพร  สุขเกษม 081-749-2358 30 หมู่ 7 ต.ผาสุก  อ.กุมภวาปี   จ.อุดรธานี DAIKIN  
18 คุณรัชนีวรรณ 046-597-1569 129 ม.15 บ้านเชียงยืน  ต.เชียงยืน  อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI  
19 ร้านมหาชัยแก๊ส 042-240-399 1/21 ตลาดหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี     9,000
20 คุณสะอาด  สุทธิสินธุ์ 087-862-7499  59/381 บ้านร่มเย็น จ.อุดรธานี MITSUBISHI  
21 คุณภาวี  ดำรงพนาวัลย์ 083-678-0742 92/5 ม.5  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี   MITSUBISHI 13,000
22 นางพรทิพย์  จันทะบูลย์ 042-285-285 165 ม.2 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี DAIKIN 9,000
        DAIKIN 18,000
23 ส.อ.ยอดชาย  ลาพิมล 086-125-6955  ร.พ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี MIDEA 12,000
24 คุณวันทา  สมจิตพิจารย์ 089-574-1287 597/13 ตรงข้ามยูดีพลาซ่า  จ.อุดรธานี MITSUBISHI 12,000
25 คุณเชิดศักดิ์  มาธานี 089-277-0719 109 หมู่ 8 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI 12,000
26 คุณสุธาสินี  ฤกษ์สมบูรณ์ดี 089-131-6053 235 ม.2 ซ.โนนขมิ้น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี DAIKIN 9,000
27 คุณวิรัตน์ 081-965-4987 โรงถั่วบ้านเซ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี    
28 คุณเกษม 085-005-6684 สุริยาวิลล่า ซอยประชาสันติ 12 ข้างวัดธรรมเสนา จ.อุดรธานี UNIAIR 12,000
29 คุณครูศิประภา  สุวรรณศรี 086-238-2267 122 หมู่ 9 ต.หนองนาคำ  อ.เมือง จ.อุดรธานี   9,000
30 ครูปิ่น 085-006-9186 215/1 ต.บ้านหนองขาม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี DAIKIN  
31 อ.กัณหา   มาศมหันต์ 089-576-2980 88/13 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี HICLASS 24,000
32 ร้านอุดรเทียนซิน 085-0604284   MITSUBISHI 9,000
33 คุณนภา  ทานะ 089-714-2204 350/1 บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI  
34 ร.ต.พัชรียา  ลือชาคำ 088-008-5965 550/51  ร.พ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI  
35 คุณนวพล 081-686-6026      

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,650,760