รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการซ่อมแอร์

รายชื่อลูกค้าที่ซ่อมแอร์  
ที่ ชื่อลูกค้า โทร ที่อยู่ แอร์ยี่ห้อ อาการเสีย รายการซ่อม
1 ร้านสี่ศรัทธาอลูมิเนียม 042-343-254 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.   แอร์ไม่เย็น เชื่อมท่อแอร์รั่ว
2 คุณมุ่ย 080-179-4849 ตลาดอุดรเมืองทอง ชุมชนเก่าจาน    มีน้ำหยดที่คอยล์เย็น ซ่อมถาดน้ำทิ้ง
      ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.       
3 ร้านจุ๋ม - โจ้ 089-278-5001 ตลาดอุดรเมืองทอง ชุมชนเก่าจาน    ไฟสีเขียวกระพริบ ปรับรีโมท
      ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.       
4 ร้านข้าวต้มเพิ่มพูน(คุณวัญเพ็ญ) 087-233-5972 หน้าวัดโพธิ์ DAIKIN ไฟสีเขียวกระพริบ ปรับรีโมท
5 คุณราชศักดิ์   ชัยรัตน์ 089-260-8008 บ้านดอนเสือ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี   มดเข้าแผงวงจร ซ่อมวงจร,เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น
6 อ.รำไพ   บ้านถ่อน ตำบลป่าบ้านถ่อน อำเภอเมือง จ.อุดรธานี    รูมแอร์เสีย ปรับรูมแอร์
7 อ.กัณหา มาศมหันต์ 089-576-2980 88/13 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.    มอเตอร์คอยล์เย็นช๊อต เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น
8 คุณนิยม 082-743-1381 203 บ้านดงแคน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี   ไฟไม่เข้าคอยล์เย็นไม่ทำงาน เช็คระบบไฟฟ้า
9 คุณไก่ 081-872-0384 ตลาดอุดรเมืองทอง ชุมชนเก่าจาน    ไฟสีเขียวกระพริบ ปรับรีโมท
      ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.    หน้าคอยล์เย็น  
10 คุณจรัสสุธชัย  เลิกภูเขียว 080-413-6999 98/4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี   แอร์ไม่เย็น ปรับรีโมท
11 คุณธัญนนท์ 086-458-8699 หมู่บ้านมั่งคั่ง ม.มั่งคั่ง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี   คอยล์ร้อนทำงานเสียงดัง ปรับใบพัดมอเตอร์
12 คุณสุภานันท์ ทานวงศ์ 081-769-4867 132 ร้านข้าวแกงนครศรี จ.อุดรธานี   แอร์ไม่เย็น เชื่อมท่อแอร์รั่ว
13 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 042-241-984 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ม.13 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี    ท่อแอร์มีน้ำแข็งเกาะ เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น
14 คุณหนูหมวย ร้าน AP. อะไหล่ 042-240-159 298/4 ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี    ท่อน้ำทิ้งรั่ว ซ่อมถาดน้ำทิ้ง
15 คุณสมัคร 085-274-6345 ต.โพนงาม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี   แอร์ไม่เย็น ทำถาดหลังคอยล์เย็น
16 คุรยุพา 080-748-6944 319/85 หมู่บ้านมิตรภาพเก่าน้อย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี MITSUTA แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์
17 คุณมงคล  ดินจันทึก 088-746-3386 687 บ้านดอนอุดม ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   แอร์ไม่เย็น เชื่อมท่อแอร์รั่ว
18 ธนนันท์  แมนชั่น   16/8 หมู่3 หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี MITSUTA ใบพัดคอยล์แอร์เสียงดัง ปรับใบพัดมอเตอร์
19 คุณเตย 080-413-5042 40 ม.2 ชุมชนบ้านม่วง ต.บ้านม่วงสว่างสามัคคี อ.เมือง จ.อุดรธานี  MITSUTA แอร์มีน้ำหยด ล้างแอร์
20 ช่างนพ 087-222-8202     แอร์ไม่เย็น เชื่อมท่อแอร์รั่ว
21 อ.กัณหา มาศมหันต์ 089-576-2980 88/13 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000.  HI CLASS แอร์ไม่ทำงาน เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น
22 (คุณกิ่ง)ร้านบายโนบิ 042-344-012 ถนนสัมพันธมิตร อำเภอเมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์
23 ร้านอุดรเจินเทียน 042-323-036 ตลาดโบ๊เบ๊  ถนนรอบเมือง ต.สามพร้าว อ.เมืง จ.อุดรธานี   แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์
24 คุณศิริ 087-950-4184 ชุมชนบ้านม่วง ต.บ้านม่วงสว่างสามัคคี อ.เมือง จ.อุดรธานี    แอร์มีน้ำหยด เติมน้ำยาแอร์
25 คุณสมชาย ธวัชเมธี 084-425-0363 119/21 หมู่บ้าน P.K. ธานี4 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี SAMSUNG แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์
26 คุณภาวี  ดำรงพนาวัลย์ 083-6780-742 92/5 ม.5 บ.หนองเหล็ก  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   เบรคเกอร์แอร์หลวม หมุนน๊อตยึดใหม่
27 ร้านเลิศอมรอลูมิเนียม 042-204-789 150/4 หมู่4  ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี   เปลี่ยนคอมฯ คอยล์ร้อน เปลี่ยนรูมแอร์
28 คุณประยูร 085-001-1163 49/3 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   ไฟสีเขียวกระพริบ ปรับรีโมท
29 คุณต่าย 087-980-0470 640/64 หมู่บ้านหรรษา  ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี   มอเตอร์สวิงไม่ทำงาน เปลี่ยนมอเตอร์สวิง
30 คุณสัมฤทธิ์ 086-642-0514 ถนนทหาร ซ.พลนำอินทร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี   แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์
31 คุณสมเกียรติ 081-964-8968 607/9 ซ.ประชาสันติ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI ตัวรับสัญญาณเสีย เปลี่ยนตัวรับสัญญาณ
32 คุณวัลลภ 081-260-4398 600/64 หมู่บ้านสุริยาวิลล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   รูมแอร์เสีย เปลี่ยนรูมแอร์
33 คุณอรัญ   แสงมณี 081-965-1880   DAIKIN ซ่อมวงจร,เปลี่ยนมอเตอร์สวิง ซ่อมวงจร,เปลี่ยนมอเตอร์สวิง
34 ร.ต.ชัชชัย 088-513-8099 ชุมชนโนนมะเขือ อ.เมือง จ.อุดรธานี DAIKIN เปลี่ยนแผงวงจร,มอเตอร์คอยล์เย็น เปลี่ยนแผงวงจร,มอเตอร์คอยล์เย็น
35 คุณณรงค์ 089-279-3185   MITSUBISHI รีโมทใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนตัวรับสัญญาณ
36 คุณละเอียดิ  เจริญไชย 084-428-2616 455/38 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี FUJITSU เปลี่ยนรีโมท,แผงวงจร เปลี่ยนรีโมท,แผงวงจร
37 เดอะไพรเวทพาร์ควิลล์ 085-693-5000 หมู่บ้านเดอะไพรเวท พาร์ควิลล์  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น
38 ร้านอยู่เซ่งเฮง 086-459-0902     แอร์ไม่เย็น  
39 สวนอาหารกาฬสินธุ์กุ้งเผา 086-456-2581 151/ หมู่11 บ้านดงไร่ ต.นาข่า อ. เมือง จ.อุดรธานี MITSUBISHI เปลี่ยนเซ็นเซอร์คอยล์เย็น เปลี่ยนเซ็นเซอร์คอยล์เย็น
40 ร้านสวัสดิการ ร.พ.ศูนย์อุดรธานี 089-376-5565  ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   แอร์มีน้ำหยด ล้างแอร์
41 คุณวิภา 080-608-0927 ชุมชนสามัครคี ต.บ้านม่วงสว่างสามัคคี อ.เมือง จ.อุดรธานี  DAIKIN เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น
42 บริษัท รอยเซอร์วิส จำกัด 087-952-0585 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี   แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาแอร์ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • Daikin_logo.png

 • ซ่อมแอร์มิตซู png.png
  ซ่อมแอร์ มิตซู ราคาถูก ขายแอร์คุณภาพทั้งปลีกและส่งพร้อมอะไหล่แท้จากโรงงาน โดยทีมงานมืออาชีพแบบครบวงจร รวดเร็วทันใจ

 • ซ่อมแอร์ LG.png
  อะไหล่แท้ ซ่อมแอร์ LG ราคาถูก ขายแอร์ ทั้งปลีกและส่ง ขายตู้แช่ขายเครื่องปรับอากาศ ซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้เย็น ซ่อมเครื่องซักผ้าโดยทีมงานมืออาชีพแบบครบวงจร

 • samsung.png

 • Haier.png

 • FUJIBISHI.jpg

 • Photo 9-4-2556, 16 01 13.jpg
  ล้างแอร์ เติมน้ำยาเช็คระบบไฟ ชุดละ 500 บาทใช้เวลาล้าง ประมาณ 2 ชม รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการล้างแอร์ ที่ ชื่อลูกค้า โทร ที่อยู่ แอร์ยี่ห้อ เติมน้ำยาแอร์ 1 คลีนิคแจ่มศิ...


 • images.jpg
  รายชื่อลูกค้าที่ซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง ที่ ชื่อลูกค้า โทร ที่อยู่ แอร์ยี่ห้อ กำลัง(BTU) 1 คุณสำลี 087-854-8092 136 หมู่4 ต.เชียงพัง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี MITSUBISHI 9,000 2 คลีนิ...
Visitors: 1,631,502